Πρακτικά 1ο Διεθνές Συνέδριο

“Πρακτικά 1ο Διεθνές Συνέδριο Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία”, σελ. 710, Έκδοση στα Ελληνικά.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης “Θεσσαλονίκη 1997” πραγματοποιήθηκε το παραπάνω συνέδριο σε συνεργασία της Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας και του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης

Τα πρακτικά περιλαμβάνουν τις εργασίες που παρουσιάσθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και αναφέρονται στις ενότητες :Μεταλλευτική και Μεταλλουργία, Εργαλεία, εργαστήρια, Μετρητικές μέθοδοι και όργανα, αγροτική τεχνολογία, χημική τεχνολογία, οικοδομική, μηχανολογία, ναυπηγική, μουσικά όργανα, οπλικά συστήματα, τεχνικά έργα και σχετικά με το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο ανάπτυξης της αρχαίας Ελληνικής τεχνολογίας.

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο