Γίνε Μέλος

Συμπλήρωσε  την φόρμα

Το Σωματείο αναπτύσσει μια πολυσχιδή δραστηριότητα και έχει την ανάγκη της αρωγής των μελών και των φίλων του.
Οι τομείς που δραστηριοποιείται και θα είναι ευπρόσδεκτη η συμμετοχή όλων είναι οι ακόλουθοι:
– Εξεύρεση χορηγών για τις δραστηριότητες του Σωματείου και του Ιδρύματος.
– Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (ξεναγήσεις, παρουσιάσεις επιστημονικών θεμάτων σε σχολικές ομάδες κ.ά.)
– Διαλέξεις και Συνέδρια
– Εργασίες Γραφείου
– Εργασίες Λογιστηρίου
– Γραφιστικές εργασίες

Όσα μέλη έχουν δυνατότητα χρόνου και επιθυμούν να υποστηρίξουν το έργο του Σωματείου και του Ιδρύματος καλούνται να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους  του Σωματείου:

– Ταχυδρομικά: Σωματείο «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 60330, 570 01 Θέρμη
– Τηλεφωνικά: 2310 483 000 / εσωτ. 112
– Με FAX: 2310 483 020

Scroll to Top