Επικοινωνία

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σωματείο - Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκει Πολιτιστικούς σκοπούς (Κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών Απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΔΠΑ/ΔΙΠΕ/38296/1772/14-7-93 ΦΕΚ 602/Β/12-8-93)

ΑΦΜ: 090048065, Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 574 00 ΣΙΝΔΟΣ
ΟΔΟΣ 2η, ΚΤΙΡΙΟ 47, ΤΗΛ. 2310 799 773
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Τα γραφεία του Σωματείου στεγάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος  ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, στη Θέρμη.

  • ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ: Τ.Θ. 60330, 570 01 Θέρμη
  • FAX: 2310 483 020
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 574 00 ΣΙΝΔΟΣ
    ΟΔΟΣ 2η, ΚΤΙΡΙΟ 47, ΤΗΛ. 2310 799 773

  • 2310 483 000, εσωτ 112

Social Media

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο