Τι ισχύει για επίσκεψη στο ΝΟΗΣΙΣ από 16/7 μέχρι 26/7/2021

To ΝΟΗΣΙΣ συμμορφώνεται με τα έκτακτα μέτρα προστασίας που ισχύουν κατά το διάστημα από 16.07.2021 έως και 26.07.2021 σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779/16.07.2021. Για το διάστημα από 16.07.2021 έως και 26.07.2021 για την είσοδο στο Μουσείο Τεχνολογίας και την Περιοδική Έκθεση Genesis, δεν απαιτείται η επίδειξη κάποιου πιστοποιητικού, ενώ εξακολουθούν να ισχύουν …

Τι ισχύει για επίσκεψη στο ΝΟΗΣΙΣ από 16/7 μέχρι 26/7/2021 περισσότερα…