Φίλοι του Τ.Μ.Θ.

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

ΑΡΧΗ | Αποθήκευση όλων των δημοσιευμένων άρθρων | Πολεμικό Μουσείο / Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Πολεμικό Μουσείο / Παράρτημα Θεσσαλονίκης

E-mail Εκτύπωση PDF

Στη σημερινή εποχή, που η εκπαίδευση των μαθητών έχει μία πολυδιάστατη κατεύθυνση,  κρίνεται αναγκαία η επιμόρφωση και ενασχόλησή τους και με αντικείμενα εκτός των υπό στενή έννοια διδακτικών εγχειριδίων και του σχολικού περιβάλλοντος. Η απαρχαιωμένη τακτική της αποστήθισης και της μη κριτικής ανάλυσης των πληροφοριών που παρέχουν τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια, ανήκει στο παρελθόν. Απάντηση στις παραπάνω σκέψεις επιχειρεί να δώσει η σημερινή ημερίδα  με θέμα: "Η παιδαγωγικής αξιοποίηση και ο εκπαιδευτικός ρόλος των εκθεμάτων των Μουσείων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Εκπαίδευση".

Το Πολεμικό Μουσείο/Παράρτημα Θεσσαλονίκης αποτελεί μία άριστη επιλογή για την ευρύτερη παιδεία των μαθητών, ανταποκρινόμενη απόλυτα στις απαιτήσεις των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων, αλλά και των στόχων που έθεσαν αφενός το Υπουργείο Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ενδεικτικά αναφέρω: "Πρώτα ο Μαθητής". "Να μη χαθεί ούτε μία ώρα πολύτιμου διδακτικού χρόνου". "Υλοποίηση καινοτόμων και πιλοτικών δράσεων". κτλ), και αφετέρου του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και της Στρατιωτικής Ηγεσίας, ήτοι να προβληθεί δυναμικά ο Ελληνικός Πολιτισμός και η ένδοξη Ελληνική Ιστορία μέσω των Πολεμικών και Στρατιωτικών Μουσείων.


 

Ομιλία του Υποστράτηγου κ. Ιωάννη Κόντη
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντή
Πολεμικού Μουσείου-Παραρτήματος Θεσσαλονίκης

κατά την Ημερίδα με θέμα "Η  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"
που πραγματοποιήθηκε στο "Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Θεσσαλονίκης - ΝΟΗΣΙΣ"
στις 8 Ιουνίου 2011


 

 

Θεωρούμε λοιπόν, ότι η επίσκεψη των μαθητών στο Πολεμικό Μουσείο κρίνεται αναγκαία για την εκμάθηση και εμπέδωση της ιστορίας της Πατρίδας μας, (ακόμη και οι αλλοδαποί μαθητές που φιλοξενούνται στην χώρα μας, έχουν υποχρέωση να γνωρίζουν καλά την Ιστορία της φιλοξενούσης χώρας), για την διαμόρφωση της εθνικής τους συνείδησης, την τόνωση και ανάπτυξη του πατριωτισμού τους, την γνώση και τον σεβασμό προς την Πολεμική Αρετή των Ελλήνων και γενικά για την επαφή με την εθνική και πολιτιστική μας κληρονομιά, στα πλαίσια πάντοτε των δυνατοτήτων του Μουσείου μας. Σημειώνω ότι το Μουσείο μας φιλοξενεί εκθέματα που χρονολογούνται από τον Αγώνα της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας 1821 και εντεύθεν.

Τα Μουσειακά εκθέματα ή κειμήλια (από το ρήμα κείμαι), είναι αντικείμενα προηγουμένων εποχών, που συνδέονται με μοναδικές στιγμές της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους, μπορεί να αφορούν πολιτικές ή στρατιωτικές προσωπικότητες, ή απλούς πολίτες, έχουν υψηλή ιστορική ενίοτε και άκρως αποδεικτική των γεγονότων αξία, και αποτελούν την διαχρονικά "ζώσα" ιστορία της Πατρίδος μας.

Προσεγγίζοντας το θέμα της ημερίδας, θεωρούμε επιβεβλημένο, ο μαθητής να έρθει σε επαφή με τα γεγονότα της νεώτερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, τα οποία καταμαρτυρούνται από τα μουσειακά κειμήλια της περιόδου αυτής, δίδοντάς του τη δυνατότητα να διευρύνει και παγιώσει τη γνώση του, αφού θα συνδέσει παραστατικά τη θεωρητική γνώση που λαμβάνει από τα σχολικά εγχειρίδια με την "ζώσα" ιστορία, με αποτέλεσμα να του εντυπωθεί ως μια ζωντανή ανάμνηση η ιστορία της Πατρίδας μας. Τα ιστορικά γεγονότα αποκτούν νόημα μόνο αν εξετασθούν υπό το φως της συγκεκριμένης εποχής και της κοινωνίας στην οποία συνέβησαν.

Οι μαθητές λοιπόν, ερχόμενοι στο Πολεμικό Μουσείο έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν από πολύ κοντά τα ιστορικά μας κειμήλια, τα οποία θα τους προσφέρουν την ιστορική γνώση και αποτύπωση των γεγονότων που σημάδεψαν την Πατρίδα μας. Θα μπορέσουν οι ίδιοι να ανασκαλέψουν αυτά τα ιστορικά γεγονότα, να δημιουργήσουν εικόνες του ιστορικού παρελθόντος ζώντας μέσα σε αυτές, να ακουμπήσουν με τα χέρια τους καθαγιασμένα όπλα, σύμβολα, στολές, παράσημα, να περιεργασθούν φωτογραφίες και χάρτες, να διαβάσουν επίσημα ιστορικά έγγραφα που τεκμηριώνουν την Ιστορία μας. Ενθυμούμαι την μεγάλη εντύπωση που προκαλούν τα όπλα και οπλικά συστήματα του Μουσείου μας κάθε φορά στους μαθητές όλων των τάξεων, τις εύστοχες ερωτήσεις τους, ακόμη και τους συνειρμούς των σκέψεών τους, εμπλέκοντας μέσα στην ιστορία τον ίδιο τους τον εαυτό. Πραγματοποιούν αυτό που απλά λέμε: "Ζουν πραγματικά την Ιστορία".

Αφού δεχόμαστε την καταλυτική επίδραση που ασκεί το μουσειακό κειμήλιο στον μαθητή, εισηγούμαστε τη συστηματική και προγραμματισμένη εκπαιδευτική επίσκεψη όλων των μαθητών και παιδαγωγών της Περιφέρειας στο Μουσείο, προκειμένου να ζήσουν ένα ευχάριστο μικρό ταξίδι μιας έως δύο ωρών στην Ιστορία της νεότερης Ελλάδος, να  αναβαπτίσουν τις γνώσεις τους στην Ιστορία και την αγάπη τους στη  Πατρίδα.

Εισηγούμαστε την κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών από τον παιδαγωγό στην τάξη, την προηγούμενη ημέρα της επισκέψεως. Πιστεύουμε ότι αυτό αποτελεί τον καταλύτη της όλης προσπάθειας της παιδαγωγικής αξιοποίησης  των μουσειακών εκθεμάτων. Ο ενημερωμένος μαθητής γίνεται πιο  δημιουργικός και συνεργάσιμος και τα παιδαγωγικά οφέλη θα είναι πλουσιότερα.

Επίσης είναι δυνατόν, να διαχωριστούν από τον παιδαγωγό οι μαθητές από την προηγούμενη ημέρα σε κατάλληλες μικρές ομάδες, λαμβάνοντας εκάστη μία μικρή και εύκολη αποστολή, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα μουσειακά μας  εκθέματα και να ενισχυθεί η διδασκαλία, πέραν από τον ιστορικό τομέα και σε άλλους επί μέρους τομείς. Πιο συγκεκριμένα, ενδεικτικά αντικείμενα εργασίας μπορούν να αποτελέσουν, η ψηλάφηση της λαογραφίας μιας περιόδου (όπως: μελέτη των στολών, γενικώς ένδυσης υπόδησης μιας ιστορικής περιόδου και σύγκριση με την αντίστοιχη σημερινή, αναφορά αποτελεσμάτων, συμπεράσματα, ενίσχυση της κριτικής σκέψης), της γεωγραφίας (όπως: περιγραφή συνόρων κρατών, αλλαγές συνόρων, αλλαγές ονομασίας πόλεων και τοπωνυμίων, αποφυγή ονομασίας τουρκικών ή σλαβικών τοπωνυμίων, μικρή τοπογραφική ενημέρωση μιας περιοχής και προσανατολισμός, κατάδειξη ποταμών, ορέων, πόλεων, πεδίων μαχών και ναυμαχιών, αλλαγές στη χάραξη οδών,  των καλών τεχνών (όπως: πίνακες ζωγραφικής, τεχνοτροπίες,  ποιότης χάρτου, λιθογραφίες, σκιτσογραφία, επεξεργασία μετάλλων  και χαρακτική, της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής (όπως: πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδος, επιστολές σημαντικών προσωπικοτήτων, φιλελλήνων, της κοινωνιολογίας, της γλώσσας (όπως: διαφορές δημοτικής και καθαρεύουσας επί χαρτώων κειμηλίων, πολυτονικό και μονοτονικό σύστημα γραφής, γραμματικά λάθη σε επίσημα έγγραφα της εποχής του 1821 από αγράμματους οπλαρχηγούς, τρόπος γραφής, μέσα γραφής), της λογοτεχνίας, και άλλα. Αυτό κατά την γνώμη μας αποτελεί, μια εξαιρετική εναλλακτική παιδαγωγική προσέγγιση των γνωστικών αυτών αντικειμένων, δίνοντας την δυνατότητα και στον δάσκαλο-καθηγητή να επεκτείνει τις διδακτικές και εκπαιδευτικές του τεχνικές. Αυτό δίδει στους μαθητές, ανάλογα ασφαλώς με την ηλικία και το επίπεδό τους, τη δυνατότητα ανάπτυξης κριτικής σκέψης και μιας πρώιμης επαφής με τον τομέα της έρευνας με σύγχρονες μεθόδους.

Συνεπώς, η επίσκεψη στο Μουσείο μας, αποτελεί ένα ιδιαίτερο ταξίδι στην Ελληνική Ιστορία, τα πολεμικά γεγονότα που την συγκλόνισαν, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια και διαμόρφωση του αισθήματος  του πατριωτισμού που κρίνεται άκρως αναγκαίο τη σημερινή εποχή, που το αίσθημα αυτό φαίνεται να ατονεί.

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των κειμηλίων στο Μουσείο μας αυξάνει εξαιρετικά, και μέσω των τεσσάρων τηλεοράσεων που υπάρχουν στις αίθουσες των μονίμων εκθέσεών μας, και οι οποίες προβάλλουν διαρκώς επαναλαμβανόμενα, επιλεγμένες ταινίες με ντοκουμέντα εποχής, όπου ο μαθητής δύναται να δει, να ακούσει, να συγκρίνει άμεσα τα όπλα - αντικείμενα - ιστορική στιγμή με την "ζώσα" ιστορία δηλαδή το μουσειακό αντικείμενο - κειμήλιο που έχει δίπλα του. Εδώ θα  πρέπει να αναφέρω, ότι στο Μουσείο μας, σημαντικό ρόλο παίζουν οι κατάλληλα επιλεγμένοι ξεναγοί μας, οι οποίοι ευρίσκονται συνεχώς δίπλα στους μαθητές και τους ξεναγούν, επιλύοντας άμεσα τυχόν απορία τους. Ονομάζω την επίσκεψη των μαθητών στο Μουσείο μας "διαδραστική", ήτοι, ο επισκέπτης μαθητής μπορεί να δεί το κειμήλιο, να δει και ακούσει το σχετικό βίντεο, να το ακουμπήσει και περιεργασθεί (τα αίθρια εκθέματα), να ερωτήσει την ώρα της ενημέρωσης και της κορύφωσης του ενδιαφέροντός του, να λάβει την κατάλληλα απάντηση άμεσα, ικανοποιώντας σφαιρικά, το κατάλληλα δημιουργηθέν από την προτεραία ημέρα από τον παιδαγωγό του, ανάλογο ενδιαφέρον του.

Σημειώνω ότι τα κειμήλια μιλάνε απευθείας στις καρδιές και το συναίσθημα των μαθητών μας, ενώ η εικόνα του χαράσσεται βαθειά στην μνήμη του, καθώς και το εύστοχο σχόλιο του ξεναγού.

Επιθυμώ και πάλι να αναφερθώ στην σπουδαιότητα και αναγκαιότητα της  προγενέστερης προετοιμασίας των μαθητών πριν την επίσκεψή τους στο Πολεμικό Μουσείο, δίδοντάς τους έτσι την δυνατότητα να κατανοήσουν με πληρέστερο τρόπο τις εκθέσεις του Μουσείου μας και ασφαλώς την Ελληνική Ιστορία. Στην κατεύθυνση αυτή φαίνεται ότι μπορεί να συμβάλλει ο επιμερισμός και η ανάθεση στους μαθητές μικρών εργασιών, στα πλαίσια της επισκέψεώς τους αυτής, έτσι ώστε αυτοί κατά μόνας να έρθουν σε επαφή και πιο συγκεκριμένα με τμήματα των εκθέσεων του Πολεμικού Μουσείου, ενδεχομένως τη χρήση του διαδικτύου, την αναζήτηση πληροφοριών από κάποιο βιβλίο της βιβλιοθήκης μας, και ασφαλώς συζητώντας με τους έμπειρους ξεναγούς μας, που είναι στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και κατάλληλοι Στρατιώτες πτυχιούχοι των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας μας.

Κρίνεται επίσης επιβεβλημένη, η εκπαιδευτική αυτή επίσκεψη στο Μουσείο μας, να συνοδεύεται στο τέλος από μία ανακεφαλαιωτική αποτίμηση των όσων είδαν και άκουσαν οι μαθητές. Τα παιδιά πρέπει να εκφράσουν τις έντονες εντυπώσεις τους, γιατί αυτό θα τους μείνει. Αυτό θα μεταφέρουν στους γονείς και φίλους τους. Αυτό θα είναι εν πολλοίς και το ζητούμενο. τούτο μπορεί να γίνει είτε από τους παιδαγωγούς συνοδούς, ή από τους  έμπειρους ξεναγούς μας ή και με συνδυασμό των παραπάνω.

Θεωρούμε εξαιρετικά ωφέλιμο λοιπόν, το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα να εντάξει στους κόλπους του και άλλους τρόπους εκπαίδευσης των μαθητών, υπηρετώντας σύγχρονες μορφές διδασκαλίας, δίνοντας στους μαθητές πρωτοβουλία, όπως αποτελεί η εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο.

Συμπερασματικά,  καθίστανται πρόδηλα τα παρακάτω:

- Η παιδαγωγική αξιοποίηση των εκθεμάτων του Μουσείου, κρίνεται αναγκαία, άκρως ωφέλιμος και διαχρονικά αναντικατάστατος και είναι ευκόλως επιτεύξιμη, μέσω καταλλήλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

- Το Μουσείο οφείλει να είναι έτοιμο να υποδεχθεί και να διαχειρισθεί κατάλληλα με την απαιτούμενη σοβαρότητα και συνέπεια, την επίσκεψη μαθητών της α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης, μετά από σχετική τηλεφωνική συνεννόηση.

- Η εκπαιδευτική κοινότητα οφείλει να κατανοήσει και πεισθεί, ότι η επίσκεψη στο Μουσείο, πέραν της ψυχαγωγικής της αποστολής, αποτελεί μείζονα εκπαιδευτική δραστηριότητα και ως εκ τούτου πρέπει να την διαχειρισθεί με την δέουσα σοβαρότητα.

 - Η προτεραία προετοιμασία των μαθητών, προ της επισκέψεως στο Μουσείο, κρίνεται αναγκαία και είναι εποικοδομητική.

 - Ο καθορισμός μικρών ομάδων που θα ασχοληθούν με επί μέρους εργασία στο Μουσείο, κρίνεται ότι έχει παιδαγωγική αξία και πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα.

Τελειώνοντας, πιστεύω βαθύτατα, ότι η εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών της α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης εκπληρώνει πολλούς τεθέντες σκοπούς και κυρίως συμβάλλει στη τόνωση του πατριωτισμού, τη διαμόρφωση εθνικής συνείδησης, τη γνώση και κατανόηση της Ιστορίας μας, τη δημιουργία συναισθημάτων υπερηφάνειας και εκτίμησης για τους ένδοξους αγώνες των προγόνων μας.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 16 Ιούνιος 2011 10:33  

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

1950

Σχεδιάζεται υπολογιστής, που παίζει σκάκι.

Μαθητικο Συνεδριο Πληροφορικης

ΤVSpot Τεχνικού Μουσείου