Φίλοι του Τ.Μ.Θ.

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Επιστήμη και κοινωνία

E-mail Εκτύπωση PDF

Επιστημονική ευαισθητοποίηση

Η σύγχρονη κοινωνία βασίζεται στα ευρήματα της επιστήμης και την εφαρμογή των νέων αυτών γνώσεων μέσω της τεχνολογίας. Εντούτοις, ο ρόλος που διαδραματίζει η επιστήμη στην καθημερινή μας ζωή συχνά παραγνωρίζεται ή θεωρείται δεδομένος και η κοινή γνώμη κινητοποιείται μόνο όταν η έρευνα και οι νέες ανακαλύψεις εγείρουν ζητήματα δεοντολογίας. Γι' αυτόν το λόγο, το κοινό πρέπει να είναι σωστά ενημερωμένο ώστε να διαμορφώνει άποψη για τα εν λόγω ζητήματα.

Ο κύριος στόχος της ομάδας επιστημονικής ευαισθητοποίησης είναι να ενισχύσει τη γνώση και κατανόηση του ευρέος κοινού όσον αφορά τα πλεονεκτήματα και τον αντίκτυπο της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της έρευνας. Οι δραστηριότητες έχουν επίσης ως στόχο να επισημάνουν στους επιστήμονες τα θέματα που ενδέχεται να προβληματίσουν το κοινό, όπως τα πειράματα σε ζώα.

 

Διάδοση πληροφοριών σχετικά με την επιστήμη

Για να αποκτήσουν οι ευρωπαίοι πολίτες στενότερη επαφή με την επιστήμη θα πρέπει να ανοίξουν νέοι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Όπως θα πληροφορηθείτε παρακάτω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει και στηρίζει ορισμένες δραστηριότητες για να ωθήσει τη δημιουργία αυτής της στενότερης σχέσης.

Επιστημονικά εργαστήρια

Τα Επιστημονικά εργαστήριαδιεξάγουν πολύτιμη έρευνα εκ μέρους της κοινωνίας των πολιτών και λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ αυτής και της επιστημονικής ερευνητικής κοινότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά στη σύσταση πανευρωπαϊκών δικτύων βασικών οργανώσεων έρευνας.

Πανευρωπαϊκές και εθνικές εβδομάδες επιστήμης

Η Ευρωπαϊκή εβδομάδα επιστήμης και τεχνολογίας, η οποία διοργανώνεται εδώ και δέκα χρόνια,επιδεικνύει με έναν οπτικά ελκυστικό και ευχάριστο τρόπο τον αντίκτυπο της επιστήμης και τις εφαρμογές της στην καθημερινή μας ζωή. Εθνικές Εβδομάδες επιστήμης διοργανώνονται σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα συνδεδεμένα κράτη με παρόμοιο στόχο.

Μια νέα γενιά επιστημόνων

Για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ευρωπαίων πολιτών και να ενισχυθεί η οικονομική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης είναι σημαντικό να ανατραφεί μια νέα γενιά επιστημόνων. Έχουν αναληφθεί ορισμένες πρωτοβουλίες για να ενθαρρυνθούν οι νέοι να ασχοληθούν με την επιστήμη. Αυτές περιλαμβάνουν την ενίσχυση της επιστημονικής εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας και της συμμετοχής των νέων στις επιστημονικές ανακαλύψεις εντός και εκτός της επίσημης εκπαίδευσης. Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Επιτροπή για να κεντρίσει το επιστημονικό ενδιαφέρον της νεολαίας, ο Διαγωνισμός νέων επιστημόνων της ΕΕ ανταμείβει και εορτάζει το καλύτερο νέο επιστημονικό ταλέντο της Ευρώπης.

Μια πανεπιστημιούπολη στην κοινότητα

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδίως τα πανεπιστήμια ανοίγουν τις δραστηριότητές τους ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν περισσότερες σχέσεις με την κοινωνία και να ενθαρρύνουν το διάλογο μεταξύ πανεπιστημίων και των τοπικών τους κοινοτήτων. Εκτός αυτού, ενθαρρύνονται οι ερευνητές μέσω επιδοτήσεων και βραβείων να αναπτύξουν μεγαλύτερη κινητικότητα στην Ευρώπη.

Ανταμείβοντας τη διορατικότητα

Προκειμένου να προσφέρει στους επιστήμονες τη δημόσια αναγνώριση που τους αξίζει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απονέμει διάφορα επιστημονικά βραβεία σε ευρωπαίους ερευνητές. Ανάμεσα σε αυτά τα βραβεία είναι και το βραβείο Descartes, το οποίο ανέρχεται σε 1 εκατομμύριο ευρώ και απονέμεται σε επιστημονικές ομάδες για εξέχοντα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα που προέρχονται από ευρωπαϊκή και διεθνή συνεργατική έρευνα.

http://ec.europa.eu/research/science-society/scientific-awareness/scientific-awareness_el.html

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 04 Ιούλιος 2011 18:35  

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

1957

Εφευρίσκεται ο τεχνητός βηματοδότης.

Μαθητικο Συνεδριο Πληροφορικης

ΤVSpot Τεχνικού Μουσείου