Φίλοι του Τ.Μ.Θ.

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Cloud Computing

E-mail Εκτύπωση PDF

 

Σε αυτό το άρθρο, θα δούμε τι είναι το Cloud Computing, πως λειτουργούν οι υπηρεσίες cloud, τι πρέπει να ξέρετε για αυτές, πόσες μπορείτε να εγκαταστήσετε (η όχι), τι παρέχουν και τελικά τι ισχύει η δεν ισχύει με όλα όσα λέγονται, καθώς και κάποιες ενημερωτικές πληροφορίες σχετικά με το Cloud. Ένα άρθρο που το θεωρήσαμε αναγκαίο, την εποχή που ολοταχώς το desktop μας, τρέχει προς το cloud και όχι το αντίθετο. -Για πιο εύκολη ευρετηρίαση, το άρθρο είναι κατηγοριοποιημένο. Πιο συγκεκριμένα, αυτά που θα δείτε είναι:

 1. Είναι το Cloud, κάτι νέο;
 2. Tι είναι το Cloud Computing;
 3. Το μέγεθος και τα όρια του Cloud;
 4. Εναλλακτικοί και χρήσιμοι τρόποι χρήσης των Cloud υπηρεσιών.
 5. Και που μπορούμε να βρούμε τέτοιες υπηρεσιες cloud;
 6. Μπορώ να φτιάξω το δικό μου Cloud; (Cloud servis σε δικό μας server-Τρόποι και πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα κατά περίπτωση)
 7. Τι ισχύει για τις Cloud υπηρεσίες: Αλήθειες και Ψέματα (6 βασικά σημεία).

Σε κάθε περίπτωση, όπου υπάρχουν ορολογίες που δεν υποχρεωτικό να είναι γνωστές σε όλους δίνεται επεξήγηση. Ενδιάμεσα δίνονται και διάφορα μικρά tips, καθώς και όλα τα υποστηρικτικά links, σε προηγούμενα άρθρα, για οτιδήποτε σχετικό με τα αναφερόμενα, μπορεί να χρειαστείτε.

Μιλώντας για cloud στην προκειμένη, αναφερόμαστε στην τεχνολογία εκείνη που επιτρέπει στο χρήστη να χρησιμοποιεί λογισμικό, υπηρεσίες και δεδομένα τα οποία δεν είναι αποθηκευμένα σε δικό του υπολογιστή, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται στο σπίτι ή στο γραφείο του για παράδειγμα. Απαραίτητο συστατικό του cloud computing είναι η ύπαρξη του internet, μέσω του οποίου απολαμβάνει κανείς τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Η τεχνολογία αυτή καθιστά δυνατή τη διάθεση προϊόντων λογισμικού με τη μορφή Software as a Service, δηλαδή λογισμικού το οποίο χρησιμοποιούμε χωρίς να έχουμε αγοράσει, αλλά πληρώνοντας ένα μίσθωμα, ή χρησιμοποιώντας τον δωρεάν παρεχόμενο χώρο που συνήθως προσφέρουν αυτές οι υπηρεσίες.

Είναι το Cloud, κάτι νέο;

Χμμμ... και ναι και όχι. Αν θέλαμε να είμαστε ακριβείς, αυτό που σήμερα ονομάζουμε Cloud Computing, είναι η συνέχεια του αρκετά παλαιότερου Application Service Provisioning (ASP), τ' οποίο ομολογουμένως, δεν είχε και καλή τύχη. Όμως, πλέον το σύγχρονο cloud είναι διαφορετικό, καθώς ενσωματώνει κάποιες τεχνολογίες τις οποίες το ASP, δεν είχε. Μια θεμελιώδης διαφορά, είναι πως το cloud δεν ανήκει σε κάποιον, εν' αντιθέσει με παλιές εφαρμογές ASP. Στην προκειμένη νοικιάζεις την χρήση του χώρου που αποκτάς και είσαι ιδιοκτήτης των δεδομένων σου και μόνο αυτών.
Οι υπολογιστικοί πόροι του παρόχου χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετήσουν πολλαπλούς καταναλωτές με τη χρήση του μοντέλου πολλαπλών μισθωτών (multi-tenant), με τους διάφορους φυσικούς και εικονικούς πόρους να ανατίθενται δυναμικά και εκ νέου ανάλογα με τη ζήτηση των καταναλωτών. Υπάρχει μια αίσθηση ανεξαρτησίας από τον τόπο στο γεγονός ότι ο πελάτης δεν έχει γενικά κανέναν έλεγχο ή γνώση σχετικά με την ακριβή τοποθεσία των παρεχόμενων πόρων, αλλά μπορεί να είναι σε θέση να προσδιορίζει την τοποθεσία σε ένα υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης (πχ. χώρα, κράτος, ή datacenter).
Παραδείγματα πόρων αποτελούν οι αποθηκευτικοί χώροι, η επεξεργασία, η μνήμη, το bandwidth του δικτύου, καθώς και οι εικονικές μηχανές. Ένας καταναλωτής μπορεί να δεσμεύσει από μόνος του τους υπολογιστικούς πόρους που χρειάζεται, όπως χρόνο στον server και αποθηκευτικό χώρο στο δίκτυο, ανάλογα με τις ανάγκες του αυτόματα, χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη αλληλεπίδραση με το φορέα παροχής κάθε υπηρεσίας. Οι δυνατότητες είναι διαθέσιμες μέσω του δικτύου και προσβάσιμες μέσω τυποποιημένων μηχανισμών που προωθούν την χρήση από ετερογενείς thin ή thick client πλατφόρμες (π.χ. κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές και PDAs).
Το άλλο και σημαντικό που κάνει την τεράστια διαφορά, είναι πως το cloud διαθέτει virtualization, τ' οποίο τα τελευταία χρόνια κάλπασε σε εξέλιξη. Με την χρήση επιτυγχάνεται μια ισότητα και εξοικονόμηση πόρων, καθώς ο καθένας χρησιμοποιεί μόνο αυτό που θέλει (και όποτε το θέλει). ενώ το υπόλοιπο, κάποιοι άλλοι και αντίστοιχα.
Οι πόροι μπορούν να δεσμευτούν προς χρήση γρήγορα και ελαστικά, σε ορισμένες περιπτώσεις αυτόματα, έτσι ώστε να εμφανιστούν άμεσα ως μη διαθέσιμοι (scale out) και επίσης να αποδεσμευτούν γρήγορα για να εμφανιστούν ξανά ως διαθέσιμοι (scale in). Για τον καταναλωτή, οι διαθέσιμες δυνατότητες για δέσμευση και χρήση συχνά φαίνεται να είναι απεριόριστες και μπορούν να αγοραστούν ανά πάσα στιγμή και σε οποιαδήποτε ποσότητα.

[info:] Με τον όρο virtualization εννοούμε την τεχνολογία με την οποία τα φυσικά συστήματα μετατρέπονται σε ιδεατά (virtual machines). Κάθε φυσικός πόρος (επεξεργαστική ισχύς, μνήμη, δίκτυο, storage κλπ.) γίνεται ένας ενιαίος πόρος και μοιράζεται ταυτόχρονα σε πολλά εικονικά συστήματα. Για μια λύση virtualization χρειάζονται τα εξής μέρη:

 • Κατάλληλος εξοπλισμός hardware
 • Λογισμικό virtualization (hypervisor)
 • Λογισμικό διαχείρισης

Με το virtualization το hardware διαχωρίζεται από το software (λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές). Ο hypervisor είναι ένα νέο επίπεδο «virtualization layer» μεταξύ του hardware και του software, που ενοποιεί τους φυσικούς πόρους και τους διαμοιράζει στα ιδεατά συστήματα με τρόπο διάφανο. Τα ιδεατά συστήματα συνεχίζουν να νομίζουν ότι επικοινωνούν απευθείας με το hardware, αλλά στην πραγματικότητα επικοινωνούν με το virtualization layer. Αυτό επιτρέπει τη μετακίνηση επεξεργαστικής ισχύος, μνήμης ή και storage από ένα virtual machine σε άλλο εν ώρα λειτουργίας και σύμφωνα με τις ανάγκες. Το αποτέλεσμα είναι η καλύτερη εκμετάλλευση των πόρων συνολικά, μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικού χώρου και ευκολότερη διαχείριση της υποδομής. Σήμερα το virtualization έχει διεισδύσει σε πολλές επιχειρήσεις, αλλά αναμένεται ότι γρήγορα τα περισσότερα συστήματα θα γίνουν ιδεατά, καθώς οι απαιτήσεις για αποδοτική χρησιμοποίηση του hardware, μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης και αναγκών ψύξης, γίνονται όλο και πιο επιτακτικές.

Και τέλος, μια καλύτερη εξισορρόπηση στα παραπάνω έρχεται με το multi-tenancy που διαθέτει το cloud, με το οποίο χρήστες διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων, διαφορετικών χωρών, κλπ, χρησιμοποιούν το ίδιο σύστημα και σε πολλές περιπτώσεις και την ίδια βάση δεδομένων. Τα συστήματα cloud ελέγχουν και βελτιστοποιούν αυτόματα τη χρήση των πόρων, αξιοποιώντας μια δυνατότητα μέτρησης σε κάποιο επίπεδο αφαίρεσης που είναι κατάλληλο για το είδος της υπηρεσίας (πχ. αποθήκευση, επεξεργασία, bandwidth, ενεργοί λογαριασμοί χρηστών).
Η χρήση των πόρων μπορεί να παρακολουθείται, να ελέγχεται, και να παρουσιάζεται με τη μορφή reports, παρέχοντας διαφάνεια τόσο για τον πάροχο όσο και για τον καταναλωτή της χρησιμοποιούμενης υπηρεσίας.

[info:] Η αρχή τoυ multitenancy δεν είναι καθολικά αποδεκτή και στηρίζεται στη βιομηχανία λογισμικού, και αυτό μπορεί να είναι μια πηγή ανταγωνιστικής διαφοροποίησης.

 

Tι είναι το Cloud Computing;

 

Αν θέλαμε να ορίσουμε το τι είναι cloud, προκειμένου να έχουμε έναν κοινό τρόπο σύμπλευσης και συζήτησης για αυτό National Institute of Standards and Technology (PDF):

Το cloud computing είναι ένα μοντέλο που επιτρέπει ευέλικτη, on-demand δικτυακή πρόσβαση σε ένα κοινόχρηστο σύνολο παραμετροποιήσιμων υπολογιστικών πόρων (όπως δίκτυα, servers, αποθηκευτικοί χώροι, εφαρμογές και υπηρεσίες), το οποίο μπορεί να τροφοδοτηθεί γρήγορα και να διατεθεί με ελάχιστη προσπάθεια διαχείρισης ή αλληλεπίδραση με τον πάροχο της υπηρεσίας. Αυτό το cloud μοντέλο προωθεί την διαθεσιμότητα και αποτελείται από πέντε βασικά χαρακτηριστικά, τρία μοντέλα παροχής υπηρεσιών, και τέσσερα μοντέλα ανάπτυξης.

Όλο αυτό έχει και κάποιες διαφορετικές κατηγορίες η καλύτερα μοντέλα πρακτικής εφαρμογής:

 • Private cloud: Η cloud υποδομή λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο για έναν. Η διαχείρισή της μπορεί να γίνεται από τον ίδιο τον οργανισμό ή από τρίτους και μπορεί να βρίσκεται εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων του οργανισμού.
 • Community cloud: Η cloud υποδομή μοιράζεται μεταξύ πολλών οργανισμών και υποστηρίζει μια συγκεκριμένη κοινότητα που έχει κοινές ανησυχίες (πχ. αποστολή, απαιτήσεις ασφαλείας, πολιτική και θέματα συμμόρφωσης). Η διαχείρισή της μπορεί να γίνεται από τον ίδιο τον οργανισμό ή από τρίτους και μπορεί να βρίσκεται εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων του οργανισμού.
 • Public cloud: Η cloud υποδομή διατίθεται στο ευρύ κοινό ή σε μια μεγάλη ομάδα εταιρειών και ανήκει σε έναν οργανισμό που πουλά υπηρεσίες cloud.
 • Hybrid cloud: Η cloud υποδομή είναι μια σύνθεση από δύο ή περισσότερα clouds (private, community or public) τα οποία παραμένουν μοναδικές οντότητες, αλλά συνδέονται μεταξύ τους με τυποποιημένη ή αποκλειστική τεχνολογία που επιτρέπει τη φορητότητα δεδομένων και εφαρμογών (π.χ. εξισορρόπηση φόρτου εργασίας μεταξύ των clouds).

Αντίστοιχα και τα μοντέλα παροχής υπηρεσιών ποικίλουν, προσφέροντας διαφορετικές δυνατότητες. Συνοπτικά, αυτά που ισχύουν την δεδομένη στιγμή, είναι τα ακόλουθα:

 

cloud-models

 • Cloud Software as a Service (SaaS): Η δυνατότητα που παρέχεται στον καταναλωτή είναι να χρησιμοποιεί τις εφαρμογές του παρόχου που τρέχουν σε μια cloud υποδομή. Οι εφαρμογές είναι προσβάσιμες από διάφορες client συσκευές μέσω ενός thin client interface, όπως ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web (π.χ. web-based email). Ένα καλό παράδειγμα, ώστε να γίνει αντιληπτό αυτό είναι το GoogleDrive και οι εφαρμογές που μπορούν να τρέξουν απ' ευθείας σε αυτό (δείτε σχετικά). Ο καταναλωτής δεν έχει τη διαχείριση ή τον έλεγχο της χρησιμοποιούμενης cloud υποδομής συμπεριλαμβανομένων των δικτύων, των servers, των λειτουργικών συστημάτων, των αποθηκευτικών μονάδων, ή ακόμα και μεμονωμένων δυνατοτήτων της εφαρμογής, με την πιθανή εξαίρεση κάποιων περιορισμένων user-specific ρυθμίσεων παραμετροποίησης των εφαρμογών.
 • Cloud Platform as a Service (PaaS): Η δυνατότητα που παρέχεται στον καταναλωτή είναι να αναπτύσσει πάνω στην cloud υποδομή εφαρμογές που έχει δημιουργήσει ή εφαρμογές που έχει αποκτήσει, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί με χρήση γλωσσών προγραμματισμού και εργαλείων που υποστηρίζονται από τον πάροχο. Ο καταναλωτής δεν διαχειρίζεται ούτε ελέγχει τη σχετική cloud υποδομή που συμπεριλαμβάνει τα δίκτυα, τους servers, τα λειτουργικά συστήματα ή τα αποθηκευτικά μέσα, αλλά έχει τον έλεγχο των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί, και ενδεχομένως, των παραμετροποιήσεων του περιβάλλοντος φιλοξενίας των εφαρμογών.
 • Cloud Infrastructure as a Service (IAAS): Η δυνατότητα που παρέχεται στον καταναλωτή είναι να μπορεί να δεσμεύσει προς χρήση επεξεργαστική ισχύ, αποθηκευτικά μέσα, δίκτυα, και άλλους θεμελιώδεις υπολογιστικούς πόρους, όπου ο καταναλωτής είναι σε θέση να αναπτύξει και να εκτελέσει αυθαίρετο λογισμικό, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές. Ο καταναλωτής δεν έχει τη διαχείριση ή τον έλεγχο της χρησιμοποιούμενης cloud υποδομής, αλλά έχει τον έλεγχο των λειτουργικών συστημάτων, των αποθηκευτικών μέσων, των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί και πιθανόν κάποιον περιορισμένο έλεγχο επιλεγμένου εξοπλισμού δικτύωσης (π.χ. firewalls).

 

cloud computing

 

Το μέγεθος και τα όρια του Cloud;

Και δικαίως αρκετοί, θα αναρωτηθούν:

Έχει όρια το Cloud; Ως που μπορείς να φτάσεις με αυτό;

Το τοπίο είναι ομιχλώδες και σίγουρα τόσο Google, Amazon μα και οι υπόλοιποι δεν πρόκειται ν? ανοίξουν τα χαρτιά τους. Κάποιοι έχουν θέσει ένα όριο για το μέγεθος των δυνατοτήτων τους (τα όρια τους) και η κλίμακα μέτρησης που χρησιμοποιείται είναι τα petabytes. . Αν υποθέσουμε ότι οι μεγάλοι που δραστηριοποιούνται στο cloud, όπως Google, facebook, Amazon, Microsoft, αποθηκεύουν περίπου 300 petabytes καθένα (και αυτό είναι μια συντηρητική εκτίμηση), τότε το σύννεφο όπως γνωρίζουμε φτάνει τουλάχιστον 1 exabyte. Μιλάμε για κάτι τρομακτικά και σχεδόν ασύλληπτα μεγάλο. Υπολογίζεται ότι όλη η ιστορία της ανθρωπότητας θα μπορούσε να χωρέσουν σε μόλις πέντε exabytes. Αλλά πότε ήταν η τελευταία φορά που έπρεπε να μεταφέρουμε ολόκληρη την τεκμηριωμένη ανθρώπινη ιστορία από ένα τηλέφωνο σε έναν υπολογιστή και πάλι πίσω; Με άλλα λόγια, πόσο μεγάλο είναι ένα exabyte, πόσο μεγάλο είναι το cloud, με τους γνωστούς όρους; >>> Δείτε ένα σχετικό άρθρο, όπου με ένα ινφογράφημα, αυτά μπορούν να γίνουν πιο αντιληπτά:

Εναλλακτικοί και χρήσιμοι τρόποι χρήσης των Cloud υπηρεσιών:

Φυσικά είναι εντελώς λαθεμένη η αντίληψη πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το cloud, μόνο για αποθήκευση, διαμοιρασμό και backup. Ένα συχνό παράδειγμα, καθημερινής χρήσης cloud, είναι οι διάφορες υπηρεσίες mail (gmail, yahoomail, hotmail, κλπ). Άλλο παράδειγμα είναι οι διάφορες δικτυακές σουίτες γραφείου (πχ το Zoho,το GoogleDocks, το Live Documents, το Office-365 η και το άρτι αφιχθέν OX Documents Suite ) και πλήθος ακόμα δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε καθημερινά.
Άλλο παράδειγμα είναι η μουσική μας.  Μια χαρακτηριστική τέτοια υπηρεσία είναι και το SoundCloud ή ακόμα και το GrooveShark, το iTunes,μα και άλλα αντίστοιχα. Τέλος πάντων, χοντρικά και όλο αυτό που ονομάζουμε streaming, θα μπορούσαμε να το εντάξουμε στο γενικότερο πλαίσιο του cloud (δείτε για παράδειγμα, το Subsonic η το Stitcher,  μα και άλλα αντίστοιχα που έχουμε παρουσιάσει πιο παλιά). Το desktop μετακινείται στο δικτυακό σύννεφο και ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτού, αποτελούν τα παιχνίδια.
Εδώ και πολύ καιρό υπάρχουν πλατφόρμες, οι οποίες προσφέρουν την δυνατότητα απόκτησης μαι και το παίξιμο παιχνιδιών δικτυακά, χωρίς να χρειάζεται να αποθηκεύσουμε κάτι στο pc μας, καθώς όλα θα βρίσκονται αποθηκευμένα στον δικτυακό μας λογαριασμό στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Κάποια παραδείγματα αυτού, αποτελούν το Steam και τοDesura και αισίως και η Mozilla του Firefox, ενώ σαφώς δεν εξαντλούνται εκεί και σίγουρα το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουμε άνθιση σε όλες αυτές τις υπηρεσίες. Άλλωστε, πλέον οι εφαρμογές και παιχνίδια που αναπτύσσονται με την λογική του cloud είναι δεδομένο και καθημερινό.
Αυτό βέβαια, οφείλεται στην ραγδαία εξάπλωση των φορητών συσκευών (smartphones) που έχουν εξαπλωθεί παντού και λειτουργούν ως ένας μικρού μεγέθους (μα αυξημένων δυνατοτήτων) υπολογιστής. Υπολογίζεται πως εντός του 2015 η ανάπτυξη των εφαρμογών για μικρές συσκευές σε σχέση με αυτές που αναπτύσσονται για συμβατικούς υπολογιστές θα είναι 4 προς 1 (υπέρ των mobile apps). Λόγω της φύσης των κινητών συσκευών ήταν και αναμενόμενη η σύνδεση τους με το cloud και η αμοιβαία ?σχέση αγάπης? που υπάρχει. Αναλογιστείτε πόσες εφαρμογές η υπηρεσίες είναι σχεδιασμένες με cloud-based λογική (Ιnstagram, Pinterest, Foursquare, Yelp, Groupon, LinkedIn, Facebook, Twitter, G+ και ένα σωρό ακόμα).
Όλη αυτή η ανάπτυξη έχει δημιουργήσει και θέσεις εργασίας, καθώς εκτιμάται πως το 2014 οι εφαρμογές για κινητά θα έχουν αυξηθεί πάνω από 90% σε σχέση με το 2009!!>>> Δείτε ένα σχετικό ινφογράφημα, γι' αυτό:

Συγχρόνως, υπάρχουν ακόμα ένα σωρό δυνατότητες που μπορούμε να κάνουμε χρησιμοποιώντας έμμεσα τις δυνατότητες όλων αυτών των cloud υπηρεσιών. -Για παράδειγμα:

 • Παρακολουθείστε τον υπολογιστή σας για την εκτέλεση εργασιών (για τα προγράμματα που τρέχουν) ή για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
 • Εξασφαλίστε ασφαλή κοινή χρήση αρχείων, από Saucy Pics σε Paperwork
 • Διαχειριστείτε τα Downloads του BitTorrent σας
 • Εγκαταστήστε, γρήγορα, Android Apps και ROMs
 • Εκτύπωση εγγράφων στον εκτυπωτή του σπιτιού σας, από οποιονδήποτε υπολογιστή
 • Βάλτε μια Web ή Start Page, στον Browser σας
 • Δημιουργήστε τη δική σας Cloud-Based μουσική βιβλιοθήκη
 • Εκκινήστε εφαρμογές και δώστε εντολές στον υπολογιστή του σπιτιού σας
 • Μετατρέψτε, μοιραστείτε και αυτοματοποιήστε τα αρχεία σας
 • Κρατήστε τις ίδιες εφαρμογες, Ρυθμίσεις, και κωδικούς πρόσβασης σε όλους τους υπολογιστές σας

 

>>> Δείτε περισσότερα σχετικά με όλα αυτά (αν και στο παράδειγμα του άρθρου αναφέρεται το Dropbox, εν' τούτοις μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε cloud υπηρεσία:

Ενώ ακόμα, θα μπορούσατε να έχετε απομακρυσμένη σύνδεση σε κάποιον οικιακό η επαγγελματικό υπολογιστή, με χρήση μια cloud υπηρεσίας: >>> Δείτε σχετικά:

TIP: Μπορείτε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια cloud υπηρεσία μέσα σε άλλη (η άλλες). Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε κάποια με μεγάλο χώρο αποθήκευσης (πχ το A-Drive που δίνει 50Giga χώρο, η σε οποιαδήποτε άλλη θέλετε) και μέσα σε αυτή να "ρίξετε" φακέλους από άλλην (η άλλες) Cloud υπηρεσίες. Να συγχρονίσετε δηλαδή, πολλές τέτοιες υπηρεσίες, μέσω μόνο μιας η τέλος πάντων, όπως σας εξυπηρετεί.

Και που μπορούμε να βρούμε τέτοιες υπηρεσιες cloud;

Παντού! Ήδη τέτοιες υπηρεσίες έχουν κατασκευάσει όλοι οι μεγάλοι του διαδικτύου μα και άλλοι, οργανισμοί η εταιρείες. Σε πολλά λειτουργικά συστήματα, όπως για παράδειγμα στα Windows η στο Ubuntu, δίνεται ένας ορισμένος δικτυακός χώρος αποθήκευσης από "default" στο λειτουργικό τους σύστημα, με το SkyDrive και UbuntuOne, αντίστοιχα. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία προσφέρουν όλες κάποιον δωρεάν χώρο στους χρήστες που κυμαίνεται σε διάφορα επίπεδα, τα οποία μπορεί να αρχίζουν από το 1Giga και να φτάνουν ως και τα 50 Giga.
Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει όσες τέτοιες cloud υπηρεσιες επιθυμεί, επωφελούμενος του δωρεάν χώρου που προσφέρει η κάθε από αυτές τις υπηρεσίες, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Συνήθως είναι διαθέσιμες για οπουδήποτε λειτουργικό σύστημα, από τα τρία δημοφιλή (Linux, OSX, Windows) και ως desktop client. Μια εφαρμογή δηλαδή, για τα desktop μας η οποία, (εντελώς απλοικά), αυτό που κάνει είναι να δημιουργεί έναν φάκελο στο σύστημα μας, όπου μέσα εκεί, μπορούμε να έχουμε όλα όσα αρχεία επιθυμούμε να είναι προσβάσιμα από οπουδήποτε αλλού η να τα διαμοιραστούμε με άλλους ανθρώπους. Εκτός όμως, από τα οικιακά και επαγγελματικά desktop μας, είναι διαθέσιμες επισης ως εφαρμογές για όλα τα διαδεχόμενα λειτουργικά συστήματα για φορητές συσκευές, όπως Android, iOS, Blackberry, WindowsPhone.
Άλλες πάλι, cloud υπηρεσίες, δεν διαθέτουν κάποια desktop εφαρμογή, όμως έχουν κάποια addons για browsers (κυρίως Firefox, Chrome/ium), μα είναι και προσβάσιμες μόνο μέσω του web interface τους. Αυτό όμως είναι ένα κοινό σημείο που έχουν όλες ανεξαιρέτως αυτές οι υπηρεσίες. Πως είναι δηλαδή, προσβάσιμες μέσω ενός browser, απλά επισκεπτόμενοι την σχετική τους ιστοσελίδα και κάνοντας login με τον λογαριασμό μας. Μπορούμε να έχουμε πλήρη πρόσβαση και διαχείριση των αρχείων μας, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα.

 

Desktop Cloud Apps

Desktop Cloud Apps

Φυσικά, όλες οι υπηρεσίες αυτές, απαιτούν την δημιουργία κάποιου προσωπικού λογαριασμού. Συνεπώς, φροντίστε να δώσετε κάποιο έγκυρο mail και συγχρόνως έναν ΙΣΧΥΡΟ κωδικό αποτελούμενο από γράμματα (πεζά & κεφαλαία), αριθμούς & σύμβολα. Και επειδή αυτό το σημείο, του κωδικού πρόσβασης είναι ΠΟΛΥ σημαντικό και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις, όπου τα δεδομένα σας είναι πιο ευαίσθητα, θα χρειαστεί ακόμα και να κρυπτογραφήσετε φακέλους, δείτε σχετικά:

 1. Επεξήγηση των κωδικών (passwords) στο Linux/Unix
 2. YAPET: Δημιουργία κρυπτογραφημένων κωδικών για τα αρχεία σας
 3. Pasaffe | Διαχειρίσου και μην ξεχνάς τους κωδικούς σου

>>> περισσότερα σχετικά με passwords >>> περισσότερα σχετικά με την κρυπτογράφηση (encryption)

Πιο απλά, οι εφαρμογές, είναι κυρίως για διευκόλυνση πρόσβασης, με την λογική του File Manager, όπως αναφέραμε. Δείτε για παράδειγμα, τους σελιδοδείκτες (φακέλους), στον Ναυτίλο File Manager, για άμεση πρόσβαση σε χρησιμοποιούμενες cloud υπηρεσίες (δείτε πως, γα τον Ναυτίλο File Manager, μα κάπως αντίστοιχα είναι και για τους υπόλοιπους).

 

nautilus-cloud-folders

 

Στιγμιότυπο από 2013-04-06 15:42:48

Όπως αναφέραμε, τίποτε απολύτως, δεν σας εμποδίζει, να έχετε όσες από αυτές τις υπηρεσίες θέλετε, είτε εγκατεστημένες σε desktop & smartphone/tablet, είτε μέσω του browser σας, εκμεταλλευόμενοι τον δωρεάν χώρο που παρέχει η κάθε μια από αυτές. Δείτε μια λίστα, με τις πιο δημοφιλείς από αυτές τις υπηρεσίες:

Μπορώ δηλαδή, να φτιάξω το δικό μου Cloud;

 

cloud

Ναι, θεωρητικά μπορείς να φτιάξεις μια δική σου υπηρεσία cloud από το μηδέν, όπως σου αρέσει και σε βολεύει. Ωστόσο, αυτό απαιτεί αρκετό ψάξιμο, διάβασμα και σίγουρα κάποιες βασικές γνώσεις. Ένα σημαντικό σημείο σε αυτό αποτελεί αναμφίβολα πως ο Ανοιχτός Κώδικας, δίνει την πλήρη δυνατότητα για κάτι τέτοιο και ένα καλό παράδειγμα αυτού, είναι το CloudStack.
Με αυτό μπορούν να παραχθούν υπηρεσίες cloud σε κάθε επίπεδο, επιχειρησιακό, δίνοντας την πλήρη δυνατότητα σε εταιρείες και οργανισμοί που θέλουν να ξεκινήσουν την ανάπτυξη νέου φόρτου εργασίας στο σύννεφο ή να θέλουν να στρέψουν τα παλαιού τύπου virtual machines (εικονικά μηχανήματά τους) σε κάτι πιο cloud-y.

>>> Δείτε σχετικά:

Φυσικά, υπάρχει πλέον και η δυνατότητα δημιουργίας ενός προσωπικού (private) cloud, μόνο για εσάς, όπου αναλόγως αποφασίζετε την χρήση του. Το πως θα έχετε έναν δικό σας server cloud, δεν αποκλείει τον διαμοιρασμό αρχείων με όσους επιθυμείτε (η ακόμα και δημόσια, πχ σε socials, κλπ) και συγχρόνως, έχετε τον έλεγχο στα χέρια σας (μπορώντας ωστόσο να ορίσετε συνδιαχειριστές, με ανάλογα δικαιώματα που επιθυμείτε). Υπάρχουν κάποιες (ανοιχτού κώδικα), οι οποίες όμως μας δίνουν το δικαίωμα, να στήσουμε μια έτοιμη υπηρεσία, σε κάποιον δικό μας server (έχουμε αναφέρει αυτές, ταξινομώντας τις, όσο γίνεται και από θέμα ασφαλείας, στην προηγούμενη συνολική τους παρουσίαση, link τ' οποίο δώσαμε και πιο πάνω). Σχεδόν όλες, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, δίνουν την επιλογή για εγκατάσταση κάποιας desktop εφαρμογής (desktop client), τόσο στους υπολογιστές μας (σταθερούς και φορητούς), όσο και στις μικρές συσκευές (smart-phones/tablets).
Στην περίπτωση αυτή, σημαίνει πως ο δικτυακός χώρος ο οποίος έχουμε και αποθέτουμε τα δεδομένα μας, τρέχει σε τρίτο server, κάποιας εταιρείας, στον οποίο φυσικά δεν έχουμε τον έλεγχο. Φυσικά, σε κάθε περίπτωση απαιτείται πρόσβαση στο διαδίκτυο.

-Ας τα δούμε:

Cloud servis σε δικό μας server:

-Στην περιπτωση δικού μας server υπάρχουν δυο λύσεις:

 • 1. Ενοικίαση χώρου σε κάποια εταιρεία που προσφέρει κάτι τέτοιο (πχ η Hosting Juice που είναι και το osarena).

Σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα είναι εύκολα, καθώς όλες αυτές οι υπηρεσίες προσφέρουν το C-Panel, Fantasio και ένα σωρό ακόμα, όπου αφ' ενός η διαχείριση του είναι εύκολη ακόμα και από αρχάριο, αφ' ετέρου και η δυνατότητα να σηκώσουμε κάποια δική μας Cloud υπηρεσία είναι εύκολη. Η διαφορά με κάποιον που ξέρει και κάποιον που δεν ξέρει, θα είναι απλά η χρονική διάρκεια για όλα αυτά. Μια ιδανική υπηρεσία cloud, για δικό σας server, αποτελεί το ανοιχτού κώδικα OwnCloud (διαθέσιμο και ως desktop client).

>>> Και για να καταλάβετε καλύτερα πως θα είναι η πρόσβαση σε μια τέτοια υπηρεσία (στο παράδειγμα μας, το OwnCloud), δείτε το στην πράξη, με ένα demo.

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Ενοικιαζομένου Server:

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟΥ SERVER:

1. Είναι όλα έτοιμα και έχετε στην διάθεση σας αυτοματισμούς, μα σίγουρα και πολλές περισσότερες δυνατότητες. Μπορείτε να ζητήσετε από την εταιρεία που νοικιάζετε τον χώρο, να σας σηκώσουν τις υπηρεσίες που χρειαζόσαστε (cloud server στην περίπτωση μας). Αυτό βέβαια, μπορεί να κοστίσει κάτι παραπάνω.

2. Έχετε πλήρη έλεγχο διαχείρισης του server σας, δικαίωμα να ορίσετε, αν θέλετε και σε άλλους δικούς σας ανθρώπους, την διαχείριση.

3. Σχετικά με θέματα ασφαλείας (του server σας), υπάρχει από την εταιρεία, στην οποία νοικιάζετε τον χώρο (αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να λάβετε πρόσθετα και σίγουρα για τις υπηρεσίες που έχετε ανεβάσει (το Cloud σας, δηλαδή).

4. Για όποιο πρόβλημα, μπορείτε να ζητήσετε υποστήριξη η οποία είναι 24x24/365x365. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟΥ SERVER: Και πάλι εδώ, αν έχετε διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας και έλεγχο, από μια Cloud υπηρεσία που σας παρέχει χώρο και πάλι ο server σας, τρέχει στους servers κάποιας εταιρείας. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να δώσετε ΤΕΡΑΣΤΙΑ βάση στην επιλογή μιας τέτοιας εταιρείας, καθώς σε αυτόν τον τομέα, εκεί έξω κυκλοφορούν ένα σωρό απατεώνες και τυχάρπαστοι, οι οποίοι μάλιστα δελεάζουν με εξευτελιστικές τιμές. Εξαρτάστε από την αξιοπιστία της εταιρείας hosting και συνεπώς θα πρέπει να διαλέξετε κάποια με αξιόπιστους επαγγελματίες. Μια καλή λύση σε αυτό, είναι να δείτε σε ποιες φιλοξενούνται, διάφορες καλές ιστοσελίδες, κοινώς αποδέκτες που είναι έμπιστες και επισκεπτόσαστε συχνά.

Aν δεν ξέρετε πως να το δείτε αυτό, απλά χρησιμοποιήστε την υπηρεσία του who is, όπου θα σας δώσει όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως και γι τον server της. Βάζετε το url της σελιδας και αμέσως σας δείχνει όλα τα σχετικά. >>> Η σελίδα του Whois.

 

 • 2. Cloud server σε δικό μας υπολογιστή:

Η δυσκολία η οποία υπήρχε πριν πολλά χρόνια, για έναν καθημερινό χρήστη, προκειμένου να στήσει έναν δικό του server, έχει πλέον ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό. Πλέον, ο καθένας μπορεί να στήσει έναν δικό του server, εύκολα, καθώς όλες οι Linux διανομές, δίνουν αυτή την δυνατότητα και μάλιστα παρέχοντας σχετικά iso, για εγκατάσταση. Και πάλι εδώ, η διαφορά κάποιου που ξέρει, με κάποιον που δεν γνωρίζει, είναι στον χρόνο. Επιπλέον. ο καθένας μπορεί να διαχειριστεί πλήρως τον server του, μέσω κάποιου γραφικού περιβάλλοντος, με το mouse του.
Ακόμα για server, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα παλιό σας υπολογιστή αξιοποιώντας τον πλήρως. Δεν χρειαζόσαστε κάποιο σύγχρονο και super-duper μηχάνημα για server και πόσο μάλλον για οικιακό (οι εταιρείες προφανώς έχουν τους δικούς τους, με τον αρμόδιο επαγγελματία (admin), να φροντίζει για όλα).

>>> Δείτε τα παρακάτω, τα οποία θα σας βοηθήσουν:

Κανείς όμως, δεν σας εμποδίζει να εγκαταστήσετε κάποιον server σε έναν υπολογιστή που έχετε ήδη κάποια διανομή. Άλλωστε, όλες έχουν τα σχετικά πακέτα στα αποθετήρια τους, μα υπάρχουν και άλλες λυσεις, πιο απλές και γρήγορες, όπως για παράδειγμα, ο Cherokee Web Server. Βέβαια, κάνοντας αναζήτηση στο osarena, με λέξη κλειδί: server, θα βρείτε πολλά περισσότερα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ SERVER:

1. Έχετε τον πλήρη έλεγχο 100%. Ο server σας, δεν τρέχει αντίστοιχα στα μηχανήματα (servers), κάποιας εταιρείας, όπως στην περίπτωση του ενοικιαζόμενου. Ο απόλυτος έλεγχος έγκειται αποκλειστικά και μόνο σε εσάς. Κανείς δεν παρεμβάλλεται ενδιάμεσα.

2. Έχετε πλήρη έλεγχο διαχείρισης του server σας, δικαίωμα να ορίσετε, αν θέλετε και σε άλλους δικούς σας ανθρώπους, την διαχείριση.

3. Μπορείτε να τον αξιοποιήσετε και για άλλες χρήσεις που αφορούν την ιδιωτικότητα σας (πχ mail server).

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ SERVER:

1. Πρέπει να ορίσετε όλες τις παραμέτρους εσείς και φυσικά να κάνετε συστηματικό backup.

2. Πρέπει να το έχετε συνεχώς ανοιχτό, τουλάχιστον τις φορές που θα βρισκόσαστε απομακρυσμένα από αυτόν η θα θέλετε να διαμοιραστείτε με άλλους ανθρώπους.

3. Διακοπή ρεύματος, θα έχει ως αποτέλεσμα να πέσει ο server και θα απαιτεί φυσική παρουσία για την επαναφορά του on-line.

4. Προφανώς δεν μπορείτε να κάνετε διαμοιρασμό με όλο το Facebook η απολύτως δημόσιο κάποιο αρχείο εκεί για Download, καθώς θα έχει επιπτώσεις στην σύνδεση σας και σίγουρα θα σας πει και δυο λογάκια (όχι φιλικά) ο πάροχος σας. Χοντρικά και εντελώς απλουστευμένα αυτά είναι. Σημειώστε ακόμα, πως ασχέτως του server που θα επιλέξετε, μπορείτε πλέον να έχετε πρόσβαση σε αυτόν ακόμα και μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο μέσω μιας SSH σύνδεσης η οποία παρέχει μια ασφάλεια.

>>> Δείτε, για παράδειγμα, για τις συσκευές σας Android: connectbot JuiceSSH

-Για επιπρόσθετη ασφάλεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και VPN (Virtual Private Network) σύνδεση.

Τι ισχύει για τις Cloud υπηρεσίες: Αλήθειες και Ψέματα:

cloud computing5

Πολλά ακούμε, περισσότερα διαβάζουμε, σχετικά με το cloud computing και ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα που έχει η δεν έχει. Και σίγουρα αυτά τα δυο (ασφάλεια και ιδιωτικότητα) είναι που μας αφορούν άμεσα. -Πρώτα απ' όλα, το ισχύον είναι πως με την χρήση του cloud σε οποιαδήποτε μορφή του, τα δεδομένα σας, είναι στο διαδίκτυο. Κοινώς ακόμα και σε κάποιον δικό σας χώρο (server) να τα έχετε, αυτό δεν σημαίνει πως έχετε και τον έλεγχο του διαδικτύου. Και στο διαδίκτυο, όπως και στην ζωή άλλωστε, τα πάντα μπορεί να τύχει να παραβιαστούν.
Αν έχετε κάποια δεδομένα, τα οποία τρέμετε με την ιδέα πως μπορεί να έρθουν έμμεσα η άμεσα στην κατοχή κάποιου άλλου, δεδομένα τα οποία είναι "ο σκελετός που όλοι κρύβουμε στη ντουλάπα μας", τότε η πιο σωστή λύση, θα ήταν να αποκτήσετε κάποιον καλό εξωτερικό δίσκο (usb), στον οποίο θα έχετε αποθηκευμένα όλα αυτά τα υπερ-ευαίσθητα δεδομένα σας, να μην συνδέετε ποτέ αυτόν, σε μηχάνημα το οποίο έχει συγχρόνως και πρόσβαση και στο διαδίκτυο και βέβαια, να τα έχετε και κρυπτογραφημένα.
Από εκεί πέρα, επειδή το διαδίκτυο και όλες αυτές τις ευκολίες που παρέχει η τεχνολογία, θα ήταν ανόητο να μην τα εκμεταλλευτούμε (σωστά όμως), προκειμένου να έχουμε τα αυτονόητα και βασικά:

Κάποια ισχύοντα για όλες αυτές τις cloud υπηρεσίες:

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω:

Σχεδόν όλες (οι cloud υπηρεσίες), δίνουν την επιλογή για εγκατάσταση κάποιας desktop εφαρμογής (desktop client), τόσο στους υπολογιστές μας (σταθερούς και φορητούς), όσο και στις μικρές συσκευές (smart-phones/tablets). Στην περίπτωση αυτή, σημαίνει πως ο δικτυακός χώρος ο οποίος έχουμε και αποθέτουμε τα δεδομένα μας, τρέχει σε τρίτο server, κάποιας εταιρείας, στον οποίο φυσικά δεν έχουμε τον έλεγχο.

Και πολλά έχουν ακουστεί και δημοσιευτεί. Άλλα έχουν υπόσταση, άλλα πάλι είναι απλά ανοησίες. Συν τα υπόλοιπα πρέπει να λάβουμε σημαντικά υπόψη πως με όλη αυτή την ανηλεή επίθεση που γίνεται στο πρόσχημα της πειρατείας (με τα CAS και CISPA, αυτή την στιγμή), οι cloud υπηρεσίες θεωρούνται κόκκινο πανί από την βιομηχανία του θεάματος, καθώς όπως επανειλημμένως έχουν τονίσει, νομικοί τους εκπρόσωποι:

...αυξημένη μορφή πειρατείας υπάρχει και στις υπηρεσίες διαμοιρασμού (cloud), με πολύ παράνομο υλικό (multimedia και λογισμικού), να διακινείται καθημερινά σε αυτό...

Εδώ όμως τα πράγματα, δεν είναι τα ίδια, όπως με τα Torrents. Είδαμε τις επιθέσεις σε Pirate Bay, μα και σε άλλες υπηρεσίες διαμοιρασμού torrents, τον πόλεμο στον εμπνευστή του WikiLeaks, τιμωρίες που φτάνουν κι ξεπερνούν τα όρια της γελοιότητας, προκειμένου να εκφοβίσουν κυρίως, καθώς το να το σταματήσουν, μάλλον είναι αδύνατο. Στις Cloud υπηρεσίες έχουν εμπλακεί τεράστια ονόματα, όπως: Microsoft, Google, Amazon και άλλοι.
Η ιδία η τεχνολογία είναι και επενδύει στο cloud, για τα επόμενα χρόνια. Από την άλλη, όλες αυτές οι υπηρεσίες, αναφέρουν στους όρους χρήσης τους, πως δεν φέρουν ευθύνη για το περιεχόμενο που διαχειριζόσαστε στον χώρο που παρέχουν και πως με την υφιστάμενη νομοθεσία, σε περίπτωση που εξακριβωθεί παραβίαση των όρων χρήσης τους, μπορούν να σας διακόψουν και να κατάσχουν τον λογαριασμό. Και φυσικά, αν χρειαστεί να δώσουν και τα στοιχεία (mail IP, όνομα και ότι άλλο υπάρχει διαθέσιμο), σε διωκτικές η δικαστικές αρχές.
Άλλωστε, το γεγονός πως το FBI/CIA και αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων χωρών (συμπεριλαμβανόμενης και της ΕΛΑΣ), μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά μονομερώς, είναι κοινό μυστικό και καθόλου θεωρία συνωμοσίας.

[info:] Σε κάθε περίπτωση και ιδιαίτερα αν έχετε κάποιο επίμαχο περιεχόμενο σε τέτοιες υπηρεσίες, συνιστάται κατ' αρχάς η αλλαγή ονόματος του/των αρχείου/ων. Η κρυπτογράφηση του (δώσαμε σχετικά links, πιο πάνω) και φυσικά η παρελκόμενη συμπίεση του.

Πρέπει να γίνει σαφές, πως αυτές οι υπηρεσίες, στήνονται και διαχειρίζονται από επαγγελματίες, οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο τους. Όπως αναφέραμε εμπλέκονται και κορυφαία ονόματα, όπου δεν χωράνε περιθώρια για λάθη και πόσο μάλλον, όταν απευθύνονται και σε εταιρικούς πελάτες, οι οποίοι μπορεί να είναι πολυεθνικές, τράπεζες και κάθε είδους επαγγελματία.
Αυτοί θέλουν να βγάλουν λεφτά αναπτύσσοντας τις υπηρεσίες τους. Δεν ξεκίνησαν να κάνουν μια τεράστια επένδυση παροχής υπηρεσιών και λογισμικού με σκοπό να "απαγάγουν"» τα δεδομένα σας. Αντιθέτως, θα έλεγε κανείς ότι είστε πιο ευάλωτοι σε "εσωτερικούς κινδύνους", όπως για παράδειγμα: δυσαρεστημένοι υπάλληλοι ή ακούσιες βλάβες από το προσωπικό της μηχανογράφησης μιας εταιρείας (μιλώντας για εταιρικό Cloud) κλπ. Ίσως και για όσους δεν έχουν την απόλυτη εμπειρία, το γεγονός πως τα δεδομένα τους βρίσκονται σε ένα server "δίπλα τους" δεν σημαίνει ότι είναι και ασφαλέστερα. Σίγουρα όμως με τον server "εκεί δίπλα", μπορεί να επιτευχθεί έλεγχος της ιδιωτικότητας
. Επειδή όμως η τεχνολογία αυτή ήταν και πρώιμα εφαρμόσιμη σε ευρεία χρήση, δεν έλειψαν διάφορα σημαντικά προβλήματα και μάλιστα σε μια από τις διαδομένες και από τους πρώτους που μπήκαν στην αγορά του cloud services, το Dropbox (δείτε μια περίπτωση, όπως και μια ακόμα).
Βέβαια πλέον και στατιστικά εξετάζοντας το, μπορούμε να πούμε πως τα καίρια bugs που έχουν ανά καιρούς (και κυρίως στις αρχές) προκύψει, έχουν επιλυθεί. Όσο αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, το hardware κοινώς, είναι σίγουρο πως οι συγκεκριμένοι προμηθευτές αυτών των υπηρεσιών, έχουν μεριμνήσει σωστά, καθώς από αυτό προσπαθεί να βγάλει χρήματα και συνεπώς δεν θα μπορούσε καν να σταθεί, έχοντας μια υποδομή που παραπαίει.
Αντιθέτως, στο εσωτερικό τμήμα μηχανογράφησης μπορεί να υπάρχουν προβλήματα τα οποία χρονίζουν είτε λόγω οικονομικών δυσκολιών είτε λόγω έλλειψης εσωτερικής γνώσης. Άλλωστε, ο προμηθευτής του cloud servis έχει δεσμευτικά συμβόλαια τόσο με ιδιώτες, όσο με επαγγελματίες, εταιρείες, οργανισμούς, κάθε εμβέλειας και δεν μπορεί να μην έχει αξιόπιστες υποδομές οι οποίες να μη τηρούν τα συμφωνηθέντα. Από την άλλη, καθημερινά σημειώνονται κρούσματα κλοπής λογαριασμών και σε αυτές τις υπηρεσίες, μα αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει απ' ευθείας με τον χρήστη και το ανθρώπινο λάθος (που μπορεί να αποδειχθεί και το χειρότερο). Αυτός και ο λόγος που αναφέραμε πιο πάνω για τα passwords, με τα αντίστοιχα links.

[info:] ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό (password), για το mail σας και γι' αυτές τις υπηρεσίες, Αν παραβιαστεί κάτι, μετά θα πάει ντόμινο.

-Αναλυτικότερα λοιπόν, ας δούμε τι ακούγεται σχετικά με το cloud και πόσα από αυτά ισχύουν η όχι:

1. Cloud και Ασφάλεια:

Τα είπαμε και αμέσως πιο πάνω, μα πρέπει να διαχωρίσουμε την Ασφάλεια από την Ιδιωτικότητα, καθώς όπως έχουμε πολλές φορές επαναλάβει και σε άλλα άρθρα, αυτά τα δυο, ΔΕΝ είναι απαραίτητο να είναι συνυφασμένα. Συγχρόνως, έχοντας πλέον μπει σε μια πιο ώριμη φάση ανάπτυξης αυτές οι εφαρμογές, έχουν ξεπεράσει κάποια "παιδικά" συμπτώματα και επειδή ακριβώς, δεν αποτελούν κάποια custom κατασκευή για συγκεκριμένους ανθρώπους, έχουν προβλεφθεί όλες οι δικλείδες ασφαλείας, όπως πολύ καλή χρήση δικαιωμάτων χρηστών, ασφαλή πρόσβαση (ακόμα και μέσω ανοικτού internet), όπως SSL και άλλα. Εκτός αυτού, υπάρχουν πιστοποιήσεις για προμηθευτές cloud που κινούνται σε συγκεκριμένα επίπεδα και τις οποίες ένα εσωτερικό τμήμα μηχανογράφησης δεν θα μπορούσε σχεδόν ποτέ να αποκτήσει.
Από κατασκευής λοιπόν, το επίπεδο ασφαλείας είναι πολύ ανώτερο απ΄ότι αν το σχεδιάζατε εσείς, μόνοι σας, ώστε να καλύψετε συγκεκριμένες ανάγκες σας. Αυτό όμως είναι η Ασφάλεια, η οποία δεν εμπεριέχει και την απαραίτητη Ιδιωτικότητα. Τους λόγους τους αναφέραμε πιο πάνω και αφορούν πως τρέχουν σε τρίτους servers. Αυτές οι υπηρεσίες, χρησιμοποιούν συν τ' άλλα αλγορίθμους κρυπτογράφησης. Αυτό όμως έχει να κάνει και με τον καθένα που παρέχει αυτές. Για παράδειγμα στο Dropbox (και πάλι), έχει αποδειχθεί και διαρρεύσει, χωρίς αμφισβήτηση, πως η κρυπτογράφηση δεν είναι επαρκής, καθώς οι εργαζόμενοι εκεί, μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των χριστών. Προφανώς το ίδιο συμβαίνει και στις αντίστοιχες υπηρεσίες των Google, Microsoft, Amazon.
Σε αντίθεση με κάποιες άλλες υπηρεσίες cloud ανοιχτού κώδικα, οι οποίες παρέχουν ένα υψηλό επίπεδο κρυπτογράφησης, όπου τα δεδομένα του χρήστη, είναι εξ' φύσεως αδύνατο να ειδωθούν από όποιον έχει άμεση πρόσβαση στον server που αυτά βρίσκονται (για παράδειγμα το Tonido, η το Memopal. Φυσικά, η κάθε μια από αυτές τις υπηρεσίες έχει δώσει την δική της έμφαση στο θέμα κρυπτογράφησης, μα η κάθε μια σε διαφορετικά επίπεδα (όπως είπαμε και πιο πάνω, μια, όσο το δυνατόν, γεύση αυτών, μπορείτε να πάρετε στη συγκεντρωτική παρουσίαση διαφόρων δημοφιλών cloud services).

2. Cloud και Διαδίκτυο (πρόσβαση):

Υπάρχουν αρκετοί που λένε, πως το Cloud δεν επαρκεί, καθώς υπάρχει ελλιπής υποδομή στο διαδίκτυο και χαμηλές ταχύτητες. αυτό δεν ισχύει πλέον. Αφ' ενός ακόμα και με μια χαμηλή ταχύτητα των 2mbs, μπορείτε να έχετε μια ικανοποιητική πρόσβαση στο διαδίκτυο και κατ' επέκταση στις Cloud υπηρεσίες σας. Συγχρόνως, η πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών και υπολογιστών από wifi δίκτυα, είναι καθημερινή (αν και βέβαια οι κίνδυνοι πάντα ελλοχεύουν και γι' αυτό δώσαμε προηγουμένως έμφαση στους παράγοντες passwords και κρυπτογράφησης. Από την άλλη, το ίδιο δεν μπορούμε να πούμε και για το ηλεκτρικό ρεύμα; (αλήθεια, πόσες διακοπές είχατε τελευταία) η και το νερό ακόμα; Εξ' άλλου, τις περισσότερες φορές, αν γίνει διακοπή ρεύματος δεν θα έχετε και σύνδεση, επομένως και όχι πρόσβαση στο διαδίκτυο και στα cloud σας.

3. Cloud και Hardware (χρήστη):

Κάτι επισης που νομιζουν αρκετοί, είναι πως επειδή μπορεί να έχουν hardware χαμηλών προδιαγραφών, να μην μπορούν να υλοποιηθούν επαρκώς οι cloud υπηρεσίες/εφαρμογές. Αυτό δεν είναι αληθές και ισχύουν κάποιοι από τους λόγους που αναφέραμε και προηγουμένως:

Όλα αυτά έχουν σχεδιαστεί και διαχειρίζονται από επαγγελματίες του είδους και όλοι αυτοί θέλουν να βγάλουν λεφτά αναπτύσσοντας τις υπηρεσίες τους. Δεν ξεκίνησαν να κάνουν μια τεράστια επένδυση παροχής υπηρεσιών και λογισμικού με χαμηλό επίπεδο hardware, software και παρεχομένων υπηρεσιών υποστήριξης.

 

Επομένως, όπως είναι ευνόητο, οι προμηθευτές λογισμικού στο cloud γνωρίζουν πως εκεί έξω υπάρχουν και λειτουργούν καθημερινά τέτοια συστήματα και πως μερικά από αυτά δεν πρόκειται να αντικατασταθούν σύντομα (μπορεί και ποτέ). Λογικό είναι να μη θέλουν να αφήσουν ανεκμετάλλευτο και αυτό το κομμάτι της αγοράς και έτσι έχουν ήδη δουλέψει και ολοκληρώσει τέτοια εργαλεία, τα οποία βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση (για παράδειγμα:. έτοιμα interfaces, τεχνολογίες API, SOA, web services κλπ). Βεβαίως, αν έχετε κάποιες ειδικευμένες ανάγκες θα πρέπει στο στάδιο της επιλογής να θέσετε αυτά τα θέματα στον επιλεγμένο προμηθευτή για να πάρετε πιο συγκεκριμένες απαντήσεις. Ιδιαίτερα αν στοχεύετε να αγοράσετε επιπλέον χώρο σε κάποια τέτοια υπηρεσία η και επί πλέον παροχές.

4. Cloud και ειδικευμένες γνώσεις (χρήστη):

Αρκετοί άνθρωποι έχουν την εντύπωση πως η χρήση μιας υπηρεσίας cloud είναι δύσκολη και προϋποθέτει γνώσεις (μου έτυχε πολύ πρόσφατα). Φυσικά και αυτό είναι αναληθές, καθώς η χρήση, στην συντριπτική πλειοψηφία, αυτών των υπηρεσιών/εφαρμογών είναι απλή και προσιτή, ακόμα και από ανθρώπους χωρίς την παραμικρή γνώση η μη δεκτικούς στη τεχνολογίας. Αυτό είναι κάτι που οι περισσότεροι προμηθευτές τέτοιων υπηρεσιών έχουν δώσει μεγαλη έμφαση αναπτύσσοντας λογισμικό, τ' οποίο είναι απλό στην χρήση, είτε πρόκειται για desktop client (εφαρμογή), είτε για web app (πρόσβαση δηλαδή, μέσω browser):

 

Desktop Cloud Clients

Desktop Cloud Clients

Επιπλέον, μιλώντας για επαγγελματικές και αυξημένες ανάγκες, όπου απαιτείται η αγορά μια τέτοιας υπηρεσίας (η ενοικίαση, σωστότερα), πρέπει να ληφθεί υπόψη πως το cloud δεν είναι μόνο λογισμικό. Είναι και υπηρεσίες που παρέχονται από τον προμηθευτή. Κάποιες τέτοιες συνοδευτικές εργασίες ενός λογισμικού οι οποίες πρέπει να παρέχονται από τον προμηθευτή σας, είναι: updates σε νέες εκδόσεις, οι νέες release για το system software (για οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα υποστηρίζουν), το καθημερινό backup, ο έλεγχος υγείας (health-checks) όλων των επιμέρους συστημάτων, η συντήρηση των servers, κλπ. Επιπλέον (και κυρίως μιλώντας για εταιρικές χρίσεις), όταν έχετε νέες ανάγκες που απαιτούν ανάπτυξη (developing) δεν χρειάζεται να το κάνετε εσείς. Παραγγέλνετε αυτό που θέλετε στον πάροχο του cloud servis σας και αυτός αναλαμβάνει την υλοποίηση, εξηγώντας αναλυτικά, αν χρειάζεται, οτιδήποτε σχετικό και προσφέροντας σας την αναγκαία υποστήριξη. Όλα αυτά συνήθως αναφέρονται στους όρους παροχής υπηρεσιών και αν και το επίπεδο σε αυτόν τον τομέα είναι καλό, εν' τούτοις υπάρχουν διάφορες κλάσης.

Ένας άλλος παράγοντας είναι και η τιμή για τα προσφερόμενα, συνεπώς μια έρευνα αγοράς προηγουμένως, θα ήταν αναγκαία. Θα βοηθούσε ακόμα και μια έρευνα στο διαδίκτυο, για το τι αναφέρουν άλλοι χρήστες σχετικά με τον κάθε τέτοιο πάροχο Cloud υπηρεσιών. Να λάβετε ακόμα υπόψη πως δεν είναι όλοι οι προμηθευτές δεκτικοί σε αιτήματα αλλαγών/προσαρμογών και νέου development. Και αυτό συνήθως αναφέρεται στους όρους χρήσης, μα μπορείτε και να το ρωτήσετε απ' ευθείας, αν δεν διευκρινίζεται, καθώς άπαντες άπαντες έχουν φόρμα επικοινωνίας (και chat αρκετοί). Επίσης, σημειώστε πως οι προμηθευτές cloud μπορούν και προσφέρουν χαμηλές τιμές ενοικίασης διότι εκμεταλλεύονται οικονομίες κλίμακος προκειμένου να μειώσουν το κόστος τους.
Για παράδειγμα, μια εταιρεία, θα νοικιάσει κάποιον cloud server, προκειμένου να εξυπηρετούνται 5, 10, 20, 40 υπάλληλοι. Ο προμηθευτής όμως, θα χρησιμοποιεί κάποιον server, εξυπηρετώντας σε αυτόν 100, 200, 300 πελάτες.

5. Cloud και vendor lock-in:

Υπάρχει η εντύπωση και κυκλοφορεί, πως αν κάποιος πάρει υπηρεσίες σε κάποιον προμηθευτή/πάροχο cloud services, κλειδώνεται σε αυτόν και δεν μπορεί να μετακινηθεί, αν για τον οποιοιδήποτε λόγο μελλοντικά, το θελήσει. Αυτό δεν ισχύει απόλυτα, καθώς όλοι, είτε δίνουν κάποιον δωρεάν χώρο, είτε κάποιο trial (συνήθως 20 με 60 ημέρες), οπότε έχετε την πλήρη ευχέρεια, να δοκιμάσετε και να συγκρίνετε, σε περίπτωση βέβαια που ενδιαφερόσαστε να αγοράσετε κάποιον χώρο (προφανώς επαγγελματίες, εταιρείες, οργανισμοί, σύλλογοι, κλπ). Αλλιώς κανείς δεν σας εμποδίζει να χρησιμοποιείτε τον δωρεάν προσφερόμενο χώρο (τον οποίον σχεδόν άπαντες, τονίζουν πως είναι για πάντα) και όσες από αυτές τις υπηρεσίες θέλετε, όπως είπαμε ήδη. Και ούτε πρόκειται να ζημιωθείτε στο ελάχιστο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να διαγράψετε τα δεδομένα σας από τον προηγούμενο πάροχο και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον νέο.
Άλλωστε όλοι προσφέρουν είτε το αυτόματο backup/συγχρονισμό όλου του δικού σας/ων σας, είτε επιλεκτικό σε όποιους και όσους φακέλους επιθυμείτε με πολύ εύκολο τρόπο, τόσο σαν εφαρμογές, όσο και δικτυακά μέσω browser, όπως είδαμε και πριν. Ακόμα και στην περίπτωση που κάποιος cloud provider, οδηγηθεί σε κλείσιμο της υπηρεσίας του (όπως για παράδειγμα, έγινε με το Zumo Driver), σε εύλογο χρονικό θα (πρέπει να) σας ειδοποιήσει για αυτό, προκειμένου να πάρετε τα δεδομένα σας και μάλιστα θα (πρέπει να) σας προτείνει και συγκεκριμένες εναλλακτικές.

6. Όλα στο Cloud λοιπόν;

Όλα; Για ξανασκέψου το. Όπως αναφέραμε και πιο πριν, χαρακτηριστικά:

Όλοι έχουμε κάποιον "σκελετό", στην ντουλάπα μας. Είσαστε βέβαιοι πως θέλετε να βγάλετε στο Cloud, όσο ασφαλές και αν είναι (η νομίζετε πως) είναι;

Φυσικά το ίδιο ισχύει και για επαγγελματικά/εταιρικά δεδομένα τα οποία έχουν μια υψηλή διαβάθμιση. Σίγουρα το όσο ασφαλές και είναι cloud, δεν είναι η καλύτερη ιδέα. Σε μια εποχή που η βιομηχανική/εταιρική κατασκοπία και ανταγωνισμός βρίσκεται σε έξαρση και που ο μέσος άνθρωπος μπορεί πανεύκολα (ακόμα και άνευ επαρκών ενδείξεων) να στοχοποιηθεί και κατηγορηθεί, κάποια πράγματα σίγουρα είναι καλύτερα να μείνουν κλειδωμένα σε σκοτεινές ντουλάπες η ασφαλή χρηματοκιβώτια. Οι διάφοροι cloud providers, ισχυρίζονται πως τα δεδομένα είναι πιο ασφαλή στο cloud, παρά στους σκληρούς δίσκους. Και βλέποντας από την πλευρά ατυχημάτων, ιούς και format (τα οποία καιροφυλακτούν στα Windows), ίσως και να είναι έτσι. Μα όπως αναφέραμε και τονίσαμε, αυτό απέχει από την ιδιωτικότητα.

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ:

Οι cloud υπηρεσίες είναι ένα καλό εργαλείο και βοήθημα, σε μια εποχή που είμαστε σε διαρκή κίνηση και συγχρόνως η πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορεί να είναι και φορητή, από οποιοδήποτε σημείο. Μπορούμε να έχουν διάφορα αναγκαία έγγραφα μας, αρχεία, την μουσική τις φωτογραφίες μας, τις ταινίες μας, να διαμοιραζόμαστε υλικό με άλλους ανθρώπους, μα και ένα σωρό ακόμα παρελκόμενες υπηρεσίες και ευκολίες που αναφέραμε πιο πάνω.
Μπορούμε ακόμα-ακόμα, να στήσουμε και έναν κινηματικό cloud server, με μέτρα ασφαλείας και ελεγχόμενη πρόσβαση. Μπορούμε να κάνουμε και ακόμα περισσότερα ανάλογα τις ανάγκες και την φαντασία/εφευρετικότητα μας. Συνεπώς θα ήταν χαζό, αν έχουμε την ανάγκη να μην τις χρησιμοποιήσουμε. Κάποιους βασικούς και στοιχειώδεις παράγοντες στον τρόπο χρήσης και επιλογής τους, τα αναλύσαμε διεξοδικά πιο πάνω. Σε επόμενο άρθρο, επειδή εδώ θα τράβαγε πάρα πολύ, θα πούμε και το πως διαχειριστούμε/οργανώσουμε και να έχουμε άμεση πρόσβαση με ένα μόνο κλικ σε 30 και παραπάνω cloud υπηρεσίες, με ένα κλικ και μια προσπάθεια για το πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές, ανάλογα το τι προσφέρουν από θέμα κύρους και ασφαλείας μα και ιδιωτικότητας, αναλόγως τα δεδομένα μας και τον τρόπο χρήσης για την κάθε μια. Όλα αυτά για καθημερινούς χρήστες και για τον δωρεάν χώρο που παρέχει η κάθε μια από αυτές τις υπηρεσίες Cloud. -Πιστεύω πως με όλα όσα αναφέραμε εδώ, μα και με όλα τα προηγούμενα που έχουμε ήδη δημοσιεύσει σχετικά με το cloud, να καλύψαμε πλήρως το θέμα.
Όποια συμπλήρωση η διόρθωση είναι ευπρόσδεκτα. Για το τέλος, άφησα, δυο infographics, σχετικά με το Cloud. Το πρώτο "μιλάει" γενικότερα γι' αυτό, ενώ το δεύτερο αναφέρεται στο επαγγελματικό/εταιρικό cloud (θα πρέπει να κάνετε κλικ επάνω στις εικόνες για να τις δείτε καλύτερα η να τις κατεβάσετε στον υπολογιστή σας):

 

 

 

ΠΗΓΗ: www.osarena.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 11 Νοέμβριος 2015 12:11  

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

1918

Ο Ήλιος εκθρονίζεται από το κέντρο του Γαλαξία και δίνεται μια καλύτερη εικόνα του Σύμπαντος.

Μαθητικο Συνεδριο Πληροφορικης

ΤVSpot Τεχνικού Μουσείου