Εκπαίδευση

Δευτέρα, 03 Ιούνιος 2019 14:21 ΠΗΓΗ: https://el.m.wikiquote.org/wiki/
Εκτύπωση

Εκπαίδευση

μάθηση στην οποία οι γνώσεις και οι δεξιότητες μεταφέρονται μέσω της διδασκαλία

Η εκπαίδευση με την ευρεία έννοια περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που έχουν σκοπό την επίδραση με συγκεκριμένο τρόπο στη σκέψη, στο χαρακτήρα και στη σωματική αγωγή του ατόμου. Από τεχνικής πλευράς, η εκπαίδευση είναι η διαδικασία με την οποία η κοινωνία μεταδίδει σκόπιμα τη συσσωρευμένη γνώση, τις δεξιότητες και τις αξίες από τη μια γενιά στην άλλη.

ΑποσπάσματαΕπεξεργασία

ταξινομημένα κατ' αλφαβητική σειρά ανά συντάκτη

ΡητάΕπεξεργασία

ΑνώνυμωνΕπεξεργασία

Διδασκαλία

Διδασκαλία είναι η μετάδοση γνώσης από έναν δάσκαλο προς κάποιον μαθητή με σκοπό την αφομοίωση της γνώσης αυτής από τον μαθητή, δηλαδή την μάθηση.

ΑποφθέγματαΕπεξεργασία

Μαθητής

Όποιος μπορεί κάνει. Όποιος δεν μπορεί, μαθαίνει τους άλλους Σω Μπ.

Σχολείο

Σχολείο* Μιντ Μ.

Παιδιών ανατροφή

https://el.m.wikiquote.org/wiki/

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 03 Ιούνιος 2019 14:57