Φίλοι του Τ.Μ.Θ.

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Τα μαθηματικά, η νέα γενιά κι η κοινωνία

E-mail Εκτύπωση PDF
 

Κριτική ματιά από τη σκοπιά του εκπαιδευτικού

του ΓΙΑΝΝΗ ΚΕΡΑΣΑΡΙΔΗ*

 

Ενότητα I - Εισαγωγή

Μια πρώτη θέση

Γνωρίζουμε ότι κάθε αντικείμενο, κάθε φαινόμενο της φύσης και της κοινωνίας έχει κάποιο περιεχόμενο και κάποια μορφή. Με τη λέξη περιεχόμενο εννοούμε καθετί που βαρύνει και δίνει τα χαρακτηριστικά και την έννοια των αντικειμένων και των φαινομένων. Με τη λέξη μορφή εννοούμε τον τρόπο οργάνωσης αυτού του περιεχομένου, που συνδέει σε ένα ενιαίο σύνολο όλα τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το περιεχόμενο και που χωρίς αυτή τη μορφή είναι αδιανόητο και ανύπαρκτο το περιεχόμενο.

Με βάση τα παραπάνω και, αν λάβουμε υπ' όψη μας, ότι κάθε πράγμα συμπεριφέρεται και εξελίσσεται με βάση δύο παράγοντες

α. τον ορισμό του ( δηλ. το περιεχόμενο και τη μορφή του )

β. το περιβάλλον στο οποίο υπάρχει,

τότε και μόνο θα μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε την, εν γένει, στάση του απέναντι στο περιβάλλον του και τις προσδοκίες που απορρέουν απ' αυτό.

Μια απαραίτητη προϋπόθεση

Δεν είναι λίγοι αυτοί που κάνουν ένα σοβαρότατο λάθος στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν τη στάση ενός π.χ. μαθητή απέναντι σε θέματα που αφορούν την επίτευξη των σκοπών του Σχολείου. Οι άνθρωποι αυτοί απομονώνουν το μαθητή από μια σειρά περιβάλλοντα με τα οποία βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση και τον "βλέπουν μόνο σε σχέση με το σχολικό περιβάλλον. Αυτό ακριβώς είναι και η αιτία να γράφουν ή να λένε φληναφήματα, επενδύοντάς τα με αρκετή δόση "επιστημοσύνης", χωρίς ποτέ τους να αγγίζουν την πραγματικότητα. Εμείς θα εξετάσουμε το θέμα σε σχέση με τους παράγοντες εκείνους που, κατά τη γνώμη μας, έχουν καθοριστική επίδραση πάνω στο μαθητή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για σωστά συμπεράσματα δεν είναι να εξετάζουμε το αποτέλεσμα, αλλά να διερευνούμε τα αίτια που προκάλεσαν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και τα αίτια αυτά βρίσκονται μόνιμα μέσα στα περιβάλλοντα με τα οποία βρίσκεται σε αδιάλειπτη αλληλεπίδραση ο μαθητής.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 23 Ιούλιος 2012 16:44 Περισσoτερα...
 

Οι αριθμοί της ομορφιάς

E-mail Εκτύπωση PDF
 Οι μαθηματικές σχέσεις που περιγράφουν το ωραίο στην φύση και στην τέχνη
υπακούουν στους νόμους της μουσικής.

 Θανάση Δρίτσα, στην μνήμη του καθηγητή Παντελή Ξαγοράρη

Το πρόβλημα του ωραίου και της ομορφιάς απασχόλησε και απασχολεί ψυχολόγους, παιδαγωγούς, κοινωνιολόγους και κάθε άνθρωπο που μπορεί να αντιληφτεί πόσο ουσιαστικό φαινόμενο αποτελεί η δίψα για ομορφιά η οποία και γεννά την τέχνη δηλ. τη ζωγραφική, τη γλυπτική, την αρχιτεκτονική , την ποίηση, τη λογοτεχνία και τη μουσική. Υπάρχουν βέβαια δύο στάσεις απέναντι στην ομορφιά. Η πρώτη περιλαμβάνει αυτούς που αισθάνονται δηλ. βλέπουν, ακούν, αγγίζουν, αλλά δεν απορούν ούτε ψάχνουν πέραν της απλής αίσθησης.

Η δεύτερη στάση περιλαμβάνει όχι μόνον αυτούς που αισθάνονται αλλά επίσης ψάχνουν και το γιατί, αναζητούν τις κοινωνικές και ψυχολογικές σημασίες των αισθητών. Οι άνθρωποι που υιοθετούν την πρώτη στάση δεν μπορούν συνήθως να ξεχωρίσουν το γεωμετρικό κάλλος ενός αμφορέα από την ιδιότητα του να μεταφέρει νερό, δεν μπορούν να δουν το κάλλος στη γραμμή και τα χρώματα ενός ψαριού, αλλά βλέπουν την κατάληξη του στο τηγάνι ! Πρέπει πριν αρχίσει κάποιος να αναζητά το τι είναι ωραίο να ξεκαθαρίσει μέσα του ότι η αναζήτηση της ομορφιάς- κυρίως μέσω της τέχνης -είναι διαδικασία ανιδιοτελής, δηλ. χωρίς πρακτική ωφέλεια. Η εξέλιξη της τέχνης από τις πρωτόγονες κοινωνίες προς την περίοδο των ιστορικά σημαντικών πολιτισμών είναι μια προοδευτική πορεία από την εξηρτημένη τέχνη στην τέχνη που οδηγεί στη κατάκτηση μιας ομορφιάς μη εξηρτημένης από βιοτικούς η άλλους πρακτικούς παράγοντες αλλά αυθύπαρκτης και αυτόνομης.

Στά πλαίσια της αναζήτησης των νόμων της ομορφιάς-εφόσον αποδεχθεί ο λογικός νους ότι υπάρχουν αυτοί-δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε τη συνεισφορά των Πυθαγορείων και του Πλάτωνα στη διαμόρφωση μιας θεωρίας για την ομορφιά που επέδρασε αποφασιστικά στην εξέλιξη της σκέψης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Οι Πυθαγόρειοι ήσαν οι πρώτοι που ασχολήθηκαν με την μαθηματικοποίηση των νόμων της αρμονίας και συσχέτισαν τούς αριθμούς και τίς αναλογίες αριθμών με τούς νόμους της μουσικής. Οι Πυθαγόρειοι με την διαίρεση του μονοχόρδου σε απλούς αριθμητικούς λόγους 1:2, 2:3 και 3:4 έφεραν στο φώς τα μουσικά διαστήματα της ογδόης ( διαπασών κατά την πυθαγόρεια ορολογία), της πέμπτης (διαπέντε κατά την πυθαγόρεια ορολογία) και της τετάρτης αντίστοιχα (διατεσσάρων σύμφωνα με την πυθαγόρεια ορολογία) τα οποία αποτελούν και την βάση κατασκευής όλων των μουσικών συστημάτων μέχρι και τις μέρες μας. Ο Πλάτων στα έργα του μιλά για την ύπαρξη μιας ομορφιάς ουσιαστικής, της μορφής του ωραίου που συλλαμβάνεται από το νου και υπερβαίνει τη μεταβλητή ομορφιά των συγκεκριμένων αντικειμένων.

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα υπάρχει μία ιδανική μορφή του ωραίου σε ένα ιδεατό κόσμο, ξεχωριστό από τον εμπειρικό κόσμο η οποία έχει τον ίδιο τρόπο ύπαρξης όπως οι μαθηματικές οντότητες των αριθμών και της τέλειας ισότητας. Ο Πλάτων αποδέχεται την ύπαρξη της ομορφιάς σε απλά πράγματα, όπως στους τόνους των φθόγγων, που είναι λείοι και λαμπροί και που αναδίδουν μία καθαρή μελωδία και είναι ωραίοι όχι σχετικά με κάτι άλλο αλλά καθ' εαυτούς (Φίληβος 51β) η όπως και τα απλά γεωμετρικά σχήματα, η ευθεία και η καμπύλη, τα επίπεδα και τα στερεά που παράγονται από αυτές και γίνονται με τόρνο, διαβήτη και κανόνα τα οποία είναι και αυτά ωραία καθ? εαυτά (Φίληβος 51γ).

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 13 Ιούλιος 2012 03:43 Περισσoτερα...
 

Τεχνητό φύλλο: η υπόσχεση της τεχνητής φωτοσύνθεσης

E-mail Εκτύπωση PDF

new_leaf Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της χημείας - να βρούμε συστήματα που να μετατρέπουν το νερό και τον ήλιο με αποτελεσματικό τρόπο σε φθηνή, καθαρή ενέργεια για όλους.

Κοιτάξτε ένα φυτό να απορροφά την ενέργεια του ήλιου. Είναι δύσκολο να μην αισθανθείτε μια χροιά από ζήλια. Εκεί κάθεται κάθε μέρα αποσπώντας τεράστιες ποσότητες καυσίμων από το ηλιακό φως, χωρίς όλο αυτό το διάστημα να αποβληθεί τίποτα περισσότερο βλαβερό από το οξυγόνο που χρειαζόμαστε για να αναπνέουμε. Από την άλλη μεριά η εξαγωγή καυσίμων από τα βάθη της Γης είναι κατά εξοντωτικό τρόπο μια δαπανηρή υπόθεση: κάνουμε εξόρυξη κάρβουνου, πετρελαίου και φυσικού αερίου από το έδαφος και όταν τα καίμε παράγουν πολύ περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από ό,τι μπορεί η Γη να απορροφήσει.

Αυτό που δεν κάνουμε είναι να μιμηθούμε την τακτική των φυτών, τους αληθινούς πράσινους πολεμιστές. "Περισσότερη ηλιακή ενέργεια πέφτει στη Γη σε 1 ώρα από ό,τι χρησιμοποιεί η ανθρωπότητα σε έναν ολόκληρο χρόνο", λέει ο Nate Lewis, χημικός στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας στη Πασαντένα. Ξέρουμε πώς να μετατρέψουμε αυτήν την ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια - για παράδειγμα με τα φωτοβολταϊκά. Αλλά ο ήλιος δεν λάμπει πάντα, όταν και όπου θέλουμε. Μέσω της φωτοσύνθεσης, τα φυτά έχουν την αξιοζήλευτη ικανότητα να μετατρέπουν το ηλιακό φως σε καύσιμα, έτσι ώστε να μπορούν να την αποθηκεύουν και να την καίνε αργότερα. Εάν θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο, τότε με την αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας κατ ?ευθείαν σε μια δεξαμενή καυσίμων, ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών προβλημάτων μας θα λυθεί.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 04 Ιούλιος 2012 20:24 Περισσoτερα...
 

Εκθετήριο Αυτοκινήτων ΝΟΗΣΙΣ: Αυτοκίνητο του μήνα - Ford T

E-mail Εκτύπωση PDF

Ανακηρύχθηκε "Αυτοκίνητο του 20ου αιώνα" και ήταν αυτό που έβαλε «στις ρόδες» την Αμερική και όχι μόνον.

Ο Χένρυ Φόρντ, που είχε κατασκευάσει το πρώτο του αυτοκίνητο το 1892, υιοθετώντας τη μέθοδο της «γραμμής παραγωγής» (εξού και ο όρος “φορδισμός”) κατάφερε να κατασκευάζει 1.000 αυτοκίνητα την ημέρα, για να ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια στα 19 χρόνια παραγωγής του (1908-1927).

Διέθετε 4-κύλινδρο κινητήρα 2.863 κ.ε. με ισχύ 20 ίππων και από το 1915 απέκτησε ηλεκτρικά φώτα. Στα πρώτα χρόνια της παραγωγής του μπορούσε να παραγγελθεί «σε οποιοδήποτε χρώμα, αρκεί αυτό να ήταν το μαύρο», αφού αυτό ήταν το πιο βολικό στη γραμμή παραγωγής. Αργότερα βέβαια (και λόγω του ανταγωνισμού) υπήρχε η δυνατότητα συνδυασμού και άλλων χρωμάτων, ενώ από το 1926 αντικαταστάθηκαν και οι παραδοσιακές ξύλινες ζάντες με τις μεταλλικές ακτινωτές.

Καλύτεροι αγοραστές ήταν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της Ford, κάτι που είχε επιδιώξει ο ίδιος ο Φορντ, προσφέροντας καλύτερους μισθούς στο προσωπικό του.

Δημοφιλέστερες εκδόσεις ήταν τα 2-θέσια και 5-θέσια ανοιχτά αυτοκίνητα (όπως του εκθετηρίου), αλλά με την πάροδο των ετών ήταν διαθέσιμη μια μεγάλη σειρά παραλλαγών, με "κλειστά" επιβατικά, μικρά φορτηγά, μικρά λεωφορεία, αγωνιστικά και φυσικά πολλά ταξί.

Κορυφαία χρονιά του Ford  Τ υπήρξε το 1923, όταν η παραγωγή του έφτασε το 1.817.891 μονάδες με μέσο όρο ημερήσιας παραγωγής τα 3.000 αυτοκίνητα.

Περισσoτερα...
 

Το μποζόνιο Χιγκς μάλλον υπάρχει

E-mail Εκτύπωση PDF

Tο καθιερωμένο μοντέλο πιθανότατα σώζεται
Το μποζόνιο Χιγκς μάλλον υπάρχει

To φευγαλέο μποζόνιο εμφανίζεται στιγμιαία ως το αποτέλεσμα συγκρούσεων
ανάμεσα σε πρωτόνια που κινούνται σχεδόν με την ταχύτητα του φωτός. Εδώ, ο γιγάντιος ανιχνευτής CMS

Μελβούρνη

Χρειάστηκε να περιμένουμε μισό αιώνα μέχρι να κατασκευαστεί το γιγάντιο μηχάνημα που θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις. Την Τετάρτη, όμως, ερευνητές του CERN ανακοίνωσαν πως είναι σχεδόν βέβαιοι ότι εντόπισαν «κάτι που μοιάζει με το Χιγκς», το σωματίδιο που θα επιβεβαίωνε ότι γνωρίζουμε πώς η ύλη αποκτά τη μάζα της.

Οι υπεύθυνοι του CMS και του ATLAS, των δύο πειραμάτων που διεξάγονται για τον εντοπισμό του Χιγκς, ανακοίνωσαν ότι το επίπεδο βεβαιότητας που πέτυχαν αντιστοιχεί σε ανακάλυψη νέου σωματιδίου, το οποίο είναι συμβατό με τη θεωρία του Χιγκς.

Εφόσον επιβεβαιωθεί οριστικά η ανακάλυψη, κάτι που δεν αναμένεται πριν από τον Οκτώβριο, ο πειραματικός άθλος θα επιστεγάσει το λεγόμενο Καθιερωμένο Μοντέλο, το θεωρητικό οικοδόμημα που αναπτύχθηκε τον περασμένο αιώνα και συγκεντρώνει όλες τις γνώσεις των φυσικών για τα στοιχειώδη συστατικά του Σύμπαντος.
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 04 Ιούλιος 2012 18:54 Περισσoτερα...
 


Σελίδα 126 από 154

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

Διαφήμιση

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

1900

Ο Πλάνκ διατυπώνει την θεωρία των κβάντα και θεμελειώνει τη σύγχρονη φυσική.

Ο ΚΑΙΡΟΣ

Μαθητικο Συνεδριο Πληροφορικης

ΤVSpot Τεχνικού Μουσείου