Φίλοι του Τ.Μ.Θ.

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

ΑΡΧΗ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

E-mail Εκτύπωση PDF

Με δημοσιεύσεις στο Internet αλλά και στον τύπο, έχει ανακινηθεί διεθνώς, από τα τέλη του 2004 και μετά από πολλά χρόνια αδράνειας, το θέμα της ημερολογιακής μεταρρύθμισης. Επειδή το θέμα είναι πολύ σημαντικό και επειδή το ευρύ κοινό αλλά κυρίως οι κυβερνώντες τον κόσμο δεν το γνωρίζουν, κρίνεται σκόπιμη η ανάπτυξή του, όπως και στο παρελθόν προσωπικώς έπραξα.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Για την πληρέστερη κατανόηση των όσων θα εκθέσω στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να δοθούν οι παρακάτω απλοί ορισμοί:

Έτος: Είναι μια μονάδα μέτρησης χρόνου. Τα έτη είναι τρία: δύο πραγματικά και ένα συμβατικό.

Αστρικό έτος: είναι η χρονική διάρκεια μιας πλήρους περιφοράς της Γης γύρω από τον Ήλιο. Η διάρκειά του είναι 365,25636 ημέρες.

Τροπικό έτος: είναι η χρονική διάρκεια μιας πλήρους εναλλαγής των εποχών. Η διάρκειά του είναι 365,242199 ημέρες. Τα ημερολόγια είναι κατασκευασμέ­να με βάση το τροπικό έτος, διότι αυτό γίνεται αντιληπτό στο ευρύ κοινό, λόγω της εναλλαγής των εποχών.

Το αστρικό έτος χρησιμοποιείται μόνον από του αστρονόμους. Επειδή η διάρκεια του τροπικού έτους δεν αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό ημερών, προέκυψε η ανάγκη καθιέρωσης του «πολιτικού έτους».

Πολιτικό έτος: πρόκειται για συμβατικό έτος ακεραίου αριθμού ημερών, τόσων ώστε, σε διάστημα πολλών ετών, ο αριθμός των πολιτικών ετών που θα έχουν καταμετρηθεί, να ταυτίζεται με τον αριθμό των τροπικών ετών που θα έχουν πραγματικά διανυθεί. Για τον λόγο αυτό το πολιτικό έτος δεν έχει σταθερό αριθμό ημερών. Στην εποχή μας ο αριθμός των ημερών του πολιτικού έτους είναι άλλοτε 365 και άλλοτε 366.

Ημερολόγιο: είναι σύστημα ομαδοποίησης των ημερών του πολιτικού έτους, σύμφωνα με τις συνήθειες και παραδόσεις των λαών. Με το ημερολόγιο επιδιώκεται η εναρμόνιση της φυσικής διάρκειας του τροπικού έτους με την κατά συνθήκη διάρκεια του πολιτικού έτους.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΡΩΜΑΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΙΝ ΤΟ 700 π.Χ.

Το σημερινό ημερολόγιο είναι μετεξέλιξη ενός ατελούς αρχαίου ρωμαϊκού ημερολογίου, το οποίο ίσχυε μέχρι το 700 π.Χ. Ήταν χωρισμένο σε 10 μήνες και είχε ολική διάρκεια 304 ημερών. Το πολιτικό έτος ξεκινούσε περίπου την 1η Μαρτίου και τελείωνε την 30η Δεκεμβρίου. Δεν περιελάμβανε δηλαδή μια περίοδο του έτους περίπου δύο μηνών, ίσως διότι κατά την χειμερινή αυτή περίοδο, οι ρωμαίοι δεν είχαν αγροτικές ή πολεμικές δραστηριότητες.

Αρχικά οι μήνες είχαν τα ονόματα της αριθμητικής τους τάξης. Ο πρώτος ονομαζόταν πρώτος, ο δεύτερος,  δεύτερος κτλ. Οι Ρωμαίοι όμως σχετικά νωρίς αντικατέστησαν τα ονόματα των τεσσάρων πρώτων μηνών με ονόματα θεοτήτων ως εξής: Ο πρώτος μήνας ονομάσθηκε Martius από το όνομα του θεού του πολέμου Mars (Άρης).Ο δεύτερος ονομάσθηκε Aprilis από το ρήμα aperito που σημαίνει ανοίγω. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή το όνομα Aprilis προέρχεται από τη λαϊκή ονομασία του θεού Απόλλωνα Aperta. Ο τρίτος ονομάσθηκε Majus από το όνομα της θεάς της γονιμότητας Maja. Ο τέταρτος ονομάσθηκε Junius, από το όνομα της θεάς Juno (Ήρα). Οι υπόλοιποι μήνες εξακολουθούσαν να έχουν τα ονόματα της αριθμητικής τους τάξης: Quintilis (πέμπτος), Sextilis (έκτος), September (έβδομος) κτλ.

 

ΑΡΧΑΙΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΠΡΙΝ ΤΟ 700 π.Χ.

 

Ονομασία μηνών

Διάρκεια
σε ημέρες

1

Martius

31

2

Aprilis

30

3

Majus

31

4

Junius

30

5

Quintilis

31

6

Sextilis

30

7

September

30

8

October

31

9

November

30

10

December

30

Ολική διάρκεια 304 ημέρες

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ NUMA

Το 700 π.Χ. (δηλαδή το 53 από κτήσεως Ρώμης), ο βασιλιάς της Ρώμης Numa Pompilius, θέσπισε ένα άλλο ημερολόγιο, γνωστό στη ιστορία ως ημερολόγιο του Numa, το οποίο επιβλήθηκε σε όλον σχεδόν το γνωστό κόσμο, όταν η Ρώμη έγινε κοσμοκράτειρα. Ο Numa ήταν ο πρώτος «Μέγας Αρχιερέας» (Pontifex Maximus). Μια από τις αρμοδιότητες του Μεγάλου Αρχιερέα, ήταν το δικαίωμα της τροποποίησης των ημερολογίων. Τον τίτλο αυτό τον διατήρησαν οι εκάστοτε ανώτατοι άρχοντες της Ρώμης, στη αρχή οι βασιλείς και στη συνέχεια οι αυτοκράτορες. Τον 4ο αιώνα μ.Χ., ο αυτοκράτωρ Γρατιανός, παρεχώρησε τον τίτλο του "Pontifex Maximus" στον εκάστοτε Πάπα.

Ο Numa προσέθεσε στο παλιό Ρωμαϊκό ημερολόγιο δύο μήνες. Τον Ιανουάριο ως 11ο και τον Φεβρουάριο ως 12ο. Το όνομα Ιανουάριος προήλθε από την Ρωμαϊκή θεότητα Ιανός, που ήταν ο θεός της αρχής των πάντων. Το δε όνομα Φεβρουάριος από το όνομα της χθόνιας θεότητας Φεβρουάρα. Η συνολική διάρκεια των 12 αυτών μηνών ήταν 354 ημέρες, δηλαδή μικρότερη κατά 11 - 12 ημέρες από την υπολογισθείσα διάρκεια του τροπικού έτους. Για τον λόγο αυτόν ανά διετία προσέθεταν, μετά από τον Φεβρουάριο, που όπως αναφέρθηκε, τότε ήταν ο τελευταίος μήνας, και 13ο μήνα γνωστό ως «εμβόλιμο μήνα», (mensis interkalaris), του οποίου η διάρκεια ήταν άλλοτε 22 και άλλοτε 23 ημέρες. Οι μήνες είχαν διάρκεια 29 ή 31 ημέρες, εκτός από τον Φεβρουάριο και τον εμβόλιμο.

Το 153 π.Χ. (δηλαδή το 600 από κτήσεως Ρώμης), ο Ιανουάριος έγινε ο πρώτος μήνας του πολιτικού έτους και ο Δεκέμβριος ο τελευταίος. Οι ονομασίες των μηνών παρέμειναν, παρ? όλον ότι δεν ανταποκρίνονταν πλέον στην αριθμητική τους τάξη. Ο εμβόλιμος όμως μήνας εξακολουθούσε να τοποθετείται μετά από τον Φεβρουάριο.

Το ημερολόγιο του Νουμά υπέστη και άλλες τροποποιήσεις με κυριότερες εκείνες του έλληνα αστρονόμου Κλεόστρατου του Τενέδιου. Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούσαν τον εμβόλιμο μήνα και συγκεκριμένα πότε θα έχει 22 και πότε 23 ημέρες. Ο Κλεόστρατος υπολόγισε τη διάρκεια του τροπικού έτους σε 365 ημέρες και ένα τέταρτο ημέρας, όσες ακριβώς και ο Σωσηγένης, (στον οποίο θα αναφερθώ στη συνέχεια) το 46 π.Χ.. Αν οι οδηγίες του είχαν εφαρμοσθεί σωστά, δεν θα υφίστατο η αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης η οποία είναι γνωστή ως Ιουλιανό ημερολόγιο. Πλην όμως οι εκάστοτε βοηθοί του Μεγάλου Αρχιερέα, είτε παρερμηνεύοντας τις υποδείξεις του Κλεόστρα­του, είτε για λόγους προσωπικών συμφερόντων, δεν ακολουθούσαν τις υποδείξεις του, με αποτέλεσμα το πολιτικό έτος να έχει στην πράξη 365 ημέρες και ένα όγδοο της ημέρας. Αυτό είχε ως συνέπεια μέχρι το έτος 46 πχ, το ημερολόγιο να αποκλίνει κατά 80 ημέρες, με αποτέλεσμα χειμωνιάτικες εορτές να εορτάζονται το φθινόπωρο. 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ
NUMA POMPILIUS 700 π.Χ.
 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ NUMA POMPILIUS μετά το153 π.X

 

Α/Α

Ονομασία
μήνα

Διάρκεια
σε ημέρες

Α/Α

Ονομασία
μήνα

Διάρκεια
σε ημέρες

1

Martius

31

1

Januarius

29

2

Aprilis

29

2

Februarius

28

3

Majus

31

3

Martius

31

4

Junius

29

4

Aprilis

29

5

Quintilis

31

5

Majus

31

6

Sextilis

29

6

Junius

29

7

September

29

7

Quintilis

31

8

October

31

8

Sextilis

29

9

November

29

9

September

29

10

December

29

10

October

31

11

Januarius

29

11

November

29

12

Februarius

28

12

December

29

Ανά διετία προσθήκη 13ου μήνα με διάρκεια άλλοτε 22 και άλλοτε 23 ημερών

ΙΟΥΛΙΑΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Για τους παραπάνω λόγους ο αυτοκράτωρ Ιούλιος Καίσαρ, με την ιδιότητα του pontifex maximus, με βάση την οποία είχε τη δικαιοδοσία να επεμβαίνει και να τροποποιεί τα ημερολόγια, το 46 π.Χ. (δηλαδή το 707 από κτήσεως Ρώμης), ανέθεσε στον Έλληνα Αλεξανδρινό αστρονόμο Σωσηγένη να κατασκευάσει ένα τελειότερο ημερολόγιο και να το εναρμονίσει με το ημερολόγιο του Numa. Το ημερολόγιο αυτό, ονομάσθηκε Ιουλιανό, επειδή το θέσπισε ο αυτοκράτωρ Ιούλιος Καίσαρ. Σήμερα είναι γνωστό και ως παλαιό ημερολόγιο.

Ο Σωσηγένης υπολόγισε τη διάρκεια του τροπικού έτους σε 365,25 ημέρες. Καθιέρωσε τη διάρκεια του πολιτικού έτους σε 365 ημέρες και ανά τετραετία σε 366 ημέρες. Κατήργησε τον εμβόλιμο μήνα και καθιέρωσε εμβόλιμη ημέρα ανά τετραετία, η οποία έμπαινε ως τριακοστή ημέρα στον μήνα Φεβρουάριο. Η εμβόλιμη αυτή ημέρα στα πρώτα χρόνια εφαρμογής του Ιουλιανού ημερολογίου, έμπαινε «μετά την έκτη ημέρα προ των καλενδών του Μαρτίου», ονομαζόταν «δις έκτη ημέρα» και το έτος που είχε δις έκτη ημέρα, ονομαζόταν δίσεκτο. Ο χαρακτηρισμός αυτός εξακολουθεί να υφίσταται και σήμερα για τα έτη των 366 ημερών. Καλένδες ονομαζόταν η πρωτομηνιά.

Στο έτος 46 π.Χ. (707 από κτήσεως Ρώμης) προστέθηκαν οι 80 ημέρες οι οποίες είχαν πραγματικά διανυθεί, αλλά δεν είχαν καταμετρηθεί. Έτσι το έτος αυτό είχε διάρκεια 445 ημέρες και έμεινε γνωστό στην ιστορία ως έτος συγχύσεως (annus confusionis).

Ο Σωσηγένης ανακατένειμε τον αριθμό των ημερών των μηνών, ώστε αυτοί να εναλλάσσονται σε διάρκεια, 30 και 31 ημερών, πλην του Φεβρουαρίου ο οποίος είχε 29 ημέρες στα κοινά και 30 ημέρες στα δίσεκτα έτη.

Το 44 π.Χ. (709 από κτήσεως Ρώμης) μετά την δολοφονία του Ιουλίου Καίσαρα, ο Μάρκος Αντώνιος μετονόμασε τον μήνα Quintilis σε Ιούλιο, προς τιμήν του μεγάλου στρατηλάτη και αναμορφωτή του ημερολογίου.

Το 8 π.Χ. (746 από κτήσεως Ρώμης) ο μήνας Sextilis ονομάσθηκε Αύγουστος. Ο τίτλος αυτός ήταν τιμητική προσηγορία του αυτοκράτορα Οκταβιανού. Το 4 π.Χ. ο Οκταβιανός αφήρεσε μια ημέρα από τον Φεβρουάριο και την προσέθεσε στον μήνα που έφερε πλέον το όνομά του, οπότε οι διάρκειες των μηνών σε ημέρες άλλαξαν και πάλι, όπως φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν:. 

ΙΟΥΛΙΑΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
45 π.X

 

ΙΟΥΛΙΑΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
44 π.X.

Α/Α

Ονομασία
μήνα

Διάρκεια
σε ημέρες

Α/Α

Ονομασία
μήνα

Διάρκεια
σε ημέρες

1

Januarius

31

1

Januarius

31

2

Februarius

29-30

2

Februarius

29-30

3

Martius

31

3

Martius

31

4

Aprilis

30

4

Aprilis

30

5

Majus

31

5

Majus

31

6

Junius

30

6

Junius

30

7

Quintilis

31

7

Julius

31

8

Sextilis

30

8

Sextilis

30

9

September

31

9

September

31

10

October

30

10

October

30

11

November

31

11

November

31

12

December

30

12

December

30

 

ΙΟΥΛΙΑΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
8 π.X

 

ΙΟΥΛΙΑΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
4 π.X. (τελική μορφή)

Α/Α

Ονομασία
μήνα

Διάρκεια
σε ημέρες

Α/Α

Ονομασία
μήνα

Διάρκεια
σε ημέρες

1

Januarius

31

 

Januarius

31

2

Februarius

29-30

 

Februarius

28-29

3

Martius

31

 

Martius

31

4

Aprilis

30

 

Aprilis

30

5

Majus

31

 

Majus

31

6

Junius

30

 

Junius

30

7

Julius

31

 

Julius

31

8

Augustus

30

 

Augustus

31

9

September

31

 

September

30

10

October

30

 

October

31

11

November

31

 

November

30

12

December

30

 

December

31

Μετά από την ανάληψη της εξουσίας από τον Τιβέριο, η σύγκλητος για να τον

τιμήσει, μετονόμασε τον μήνα Σεπτέμβριο σε Τιβέριο. Ο Τιβέριος όμως ως συνετός αυτοκράτωρ, δεν αποδέχθηκε την τιμή αυτή και έτσι σταμάτησαν οι μετονομασίες των μηνών. Κάποιοι άλλοι αυτοκράτορες μετά τον Τιβέριο προσπάθησαν να καθιερώσουν τα ονόματά τους σε διάφορους μήνες, όπως οι Νέρων, Κόμοδος, Κλαύδιος, Αμαζόνιος. Οι αρχικές ονομασίες όμως των μηνών αυτών επανέρχονταν μετά από τον θάνατο ή την απομάκρυνσή τους από την εξουσία.

Το Ιουλιανό ημερολόγιο δεν ήταν και αυτό τέλειο, διότι η διάρκεια των 365,25 ημερών, είναι μεγαλύτερη από τη διάρκεια του τροπικού έτους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μετά την εφαρμογή του, να συμβαίνει το αντίστροφο από αυτό που συνέβαινε με το ημερολόγιο του Numa. Συγκεκριμένα η διάρκεια των 365,25 ημερών, είναι μεγαλύτερη κατά 365,25 - 365,242199 = 0,007801 ημέρες ή 674 δευτερόλεπτα, από την πραγματική διάρκεια του τροπικού έτους. Επομένως αποκλίνει κατά μία ημέρα κάθε 128 χρόνια. Έτσι μέχρι το έτος 1582 είχαν καταμετρηθεί επιπλέον 10 ημέρες χωρίς να έχουν διανυθεί.

ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Το σφάλμα του Ιουλιανού ημερολογίου είχε επισημανθεί, από διάφορους

αστρονόμους, ήδη από τον 3ο αιώνα μ.Χ. Το έτος 1582 ο πάπας Γρήγορος ο 13ος με την ιδιότητα του ??Pontifex Maximus? θέσπισε το Γρηγοριανό ημερολόγιο το οποίο ήταν πνευματικό δημιούργημα του καλαβριανού αστρονόμου και ιατρού Luitzi Lilio. Το ημερολόγιο αυτό λέγεται και νέο

ημερολόγιο. O Luitzi Lilio υπολόγισε τη διάρκεια του τροπικού έτους σε 365,2425 ημέρες. Η διάρκεια αυτή είναι μεγαλύτερη από την πραγματική διάρκεια του τροπικού έτους μόνον κατά: 365,2425 ? 365,242199 = 0,000301 ημέρες ή 26 δευτερόλεπτα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ημερολόγιο αυτό να αποκλίνει κατά μία ημέρα κάθε 3.320 χρόνια.

Ο Luitzi Lilio διατήρησε τις διάρκειες των μηνών καθώς και το θεσμό των δίσεκτων ετών. Τα περιόρισε όμως κατά 3 σε διάστημα 400 ετών, με τον εξής κανόνα: "δεν είναι δίσεκτα τα έτη που αντιστοιχούν σε ακέραιο αριθμό αιώνων, εκτός από εκείνα που διαιρούνται με το 400"

 Για το χρονικό διάστημα των 400 ετών, από το 1600 μέχρι το 2000, έτη που αντιστοιχούν σε ακέραιο αριθμό αιώνων είναι τα 1700, 1800, 1900 και 2000. Από αυτά δεν είναι δίσεκτα τα τρία έτη 1700, 1800 και 1900. Το έτος 2000 εξαιρείται από τον κανόνα και επομένως είναι δίσεκτο, διότι διαιρείται με το 400. Αυτή είναι και η μόνη ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δύο ημερολογίων:

Σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο σε διάστημα 400 ετών ο αριθμός των δισέκτων ετών είναι 100, ενώ σύμφωνα με το Γρηγοριανό είναι 97.

Επίσης ο Luitzi Lilio, για να εναρμονίσει το Ιουλιανό ημερολόγιο, που είναι γνωστό πλέον και ως παλαιό, με το Γρηγοριανό, που είναι γνωστό ως νέο, αφήρεσε από το έτος 1582 τις 10 ημέρες οι οποίες είχαν καταμετρηθεί χωρίς να έχουν διανυθεί.

Η αλλαγή έγινε ως εξής: Μετά την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου του παλαιού ημερολογίου, ακολούθησε η Παρασκευή 15 Οκτωβρίου του νέου ημερολογίου.

Η διαφορά παλαιού και νέου ημερολογίου ανέρχεται σήμερα στις 13 ημέρες και την 14/3/2100 θα φθάσει στις 14, καθώς το έτος 2100 σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο θα είναι δίσεκτο και επομένως ο Φεβρουάριος θα έχει 29 ημέρες, ενώ σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο δεν θα είναι δίσεκτο, διότι αντιπροσωπεύει ακέραιο αριθμό αιώνων και δεν διαιρείται με το 400. 

Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Ονομασία
ημερολογίου

Πνευματικός
δημιουργός

Προβλεπόμενη διάρκεια Τροπικού έτους σε ημέρες

Περίοδος
εφαρμογής

Νουμά

; (*)

~ 365

700 πX - 46 πX

Ιουλιανό

Σωσηγένης

365.25

45 πX - 1582 μX

Γρηγοριανό

Lilio

365.2425

1582 μX - σήμερα

Πραγματική διάρκεια τροπικού έτους: 365,242199 ημέρες
(*) Ο Νουμά κατονόμασε ως πνευματικό δημιουργό τη θεότητα Ηγερία

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ 0ΙΑΜΑΧΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Η ορθότητα ενός ημερολογίου ανήκει στη δικαιοδοσία της αστρονομίας και των μαθηματικών, δηλαδή της επιστήμης. Στη δικαιοδοσία της θρησκείας ανήκουν τα εορτολόγια.

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το ισχύον ημερολογιακό σύστημα, δηλαδή το Γρηγοριανό ημερολόγιο, έχει πολλά μειονεκτήματα τα οποία δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινή ζωή και συνεπάγονται μεγάλο οικονομικό κόστος κυρίως στις βιομηχανικές χώρες. Πιο κάτω αναφέρoνται σε συντομία τα κυριότερα μειονεκτήματα :

1) Οι μήνες εναλλάσσονται σε διάρκεια από 28 μέχρι 31 ημέρες χωρίς καμία τάξη (δύο συνεχόμενοι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος έχουν από 31 ημέρες).

2) Κάθε έτος αρχίζει με διαφορετική ημέρα της εβδομάδας, διότι ο αριθμός των ημερών του έτους δεν είναι πολλαπλάσιος του 7. Αυτό έχει τις παρακάτω συνέπειες:

α) σε συγκεκριμένη ημέρα του μήνα αντιστοιχεί διαφορετική ημέρα της εβδομάδας από έτος σε έτος,
β) ο κάθε μήνας έχει διαφορετικό αριθμό Κυριακών 4 ή 5 άρα και εορτών από έτος σε έτος.

3) Mε το σύστημα αυτό δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί ο εορτασμός του Πάσχα.

Τα μειονεκτήματα αυτά δημιουργούν προβλήματα στη στατιστική, στο εμπόριο, στις επικοινωνίες, στον τουρισμό, στις κρατήσεις θέσεων, στον μακροχρόνιο προγραμματισμό κ.τ.λ. Το οικονομικό κόστος που συνεπάγονται είναι μεγαλύτερο από εκείνο που θα είχαμε αν δεν εφαρμόζαμε τη θερινή ώρα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Για να αρθούν τα προαναφερθέντα μειονεκτήματα, από τον 19ο αιώνα, διάφοροι γνώστες αστρονομίας και μαθηματικών, προσπάθησαν και τελικώς κατάφεραν να δημιουργήσουν σχεδόν τέλεια ημερολογιακά συστήματα. Ένα από αυτά, που έμεινε στην ιστορία ως «Νέο Παγκόσμιο Ημερολόγιο», έφθασε στα πρόθυρα της καθιέρωσής του, καθώς προτάθηκε στην Κοινωνία των Εθνών το 1939 και δύο φορές στον ΟΗΕ.

Οι αρχές του «Νέου Παγκοσμίου Ημερολογίου» συνοψίζονται ως εξής:

Ο αριθμός 365 (διάρκεια σε ημέρες του κοινού έτους) δεν διαιρείται με το 7. Αν από το 365 αφαιρεθεί το 1, προκύπτει ο αριθμός 364 ο οποίος διαιρείται με το 7. Στο Ν.Π.Η. έχει ορισθεί να χαρακτηρίζονται ως ημέρες μηνών ή εβδομάδων οι 364 ενώ η ημέρα που υπολείπεται (μέχρι το 365), χαρακτηρίζεται ως λευκή. Οι 364 ημέρες ομαδοποιούνται σε 52 εβδομάδες, 12 μήνες και 4 τρίμηνα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, που αποτελεί και το Ν.Π.Η.

 

ΝΕΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΪΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Κ

Δ

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑ

Σ

Κ

Δ

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑ

Σ

Κ

Δ

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑ

Σ

 1       2     3     4     5    6     7
 8       9   10   11   12  13   14 
15    16  17  18   19   20   21
22    23   24  25   26   27  28
29    30   31

                        1     2      3    4
  5      6     7     8     9    10  11
12    13   14   15   16   17  18
19     20   21  22    23   24 25
 26    27   28   29   30

                                       1    2
   3      4     5     6     7    8    9
 10    11  12   13  14   15  16
 17    18  19    20  21  22 23
  24   25   26   27 28  23 30  

Η λευκή ημέρα των κοινών ετών μετά την 30η Δεκεμβρίου.
Η δεύτερη λευκή ημέρα των δίσεκτων ετών μετά την 30η Ιουνίου

Ο πρώτος μήνας κάθε τριμήνου έχει διάρκεια 31 ημερών και οι υπόλοιποι δύο, 30 ημερών. Ο πρώτος μήνας κάθε τριμήνου, άρα και του έτους, αρχίζει ημέρα Κυριακή, ο δεύτερος από Τετάρτη και ο τρίτος από Παρασκευή. Η λευκή ημέρα δεν θα έχει άλλον χαρακτηρισμό, ως ημέρα κάποιου μήνα ή κάποιας εβδομάδας, και θα τοποθετείται μετά την 30η Δεκεμβρίου. Τα δίσεκτα έτη, δηλαδή τα έτη των 366 ημερών θα έχουν και δεύτερη λευκή ημέρα, η οποία θα τοποθετείται μετά την 30η Ιουνίου.

Το Ν.Π.Η. προτάθηκε στην Κοινωνία των Εθνών προκειμένου να καθιερωθεί την 1-1-1939. Η ημέρα αυτή θεωρήθηκε κατάλληλη διότι ήταν Κυριακή και κατά το Γρηγοριανό και κατά το Ν.Π.Η.. Προτάθηκε ακόμη άλλες δύο φορές μεταπολεμικά στον Ο.Η.Ε.. Παρ? όλον ότι έχει γίνει αποδεκτό από τον Ο.Η.Ε., τα κυριότερα θρησκευτικά δόγματα, τις διάφορες επιστημονικές οργανώσεις και τα εργατικά συνδικάτα, καθυστερεί η εφαρμογή του με το αιτιολογικό ότι θα πρέπει πρώτα να ενημερωθούν σχετικώς οι λαοί.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προσωπικώς πιστεύω ότι η αντικατάσταση αυτού του αρχαίου ημερολογιακού συστήματος που τώρα ισχύει, με το Ν.Π.Η. είναι μία αναγκαιότητα.

Η καταλληλότερη και πιο κοντινή ημερομηνία για την καθιέρωση του Ν.Π.Η. ήταν η 1-1-2006 διότι ήταν Κυριακή και με το ισχύον Γρηγοριανό και με το Ν.Π.Η, οπότε δεν θα είχε διαταραχθεί η αλληλουχία των επτά ημερών της εβδομάδος.

Άλλες κατάλληλες, με την ίδια λογική, ημερομηνίες είναι: η 1-1-2012, η 1-1-2017 και η 1-1-2023. Η ημερομηνία 1-1-2012 ίσως θα πρέπει να αποφευχθεί, διότι το έτος αυτό είναι δίσεκτο και οι λαοί είναι μάλλον προληπτικοί.

Το Ν.Π.Η. μπορεί ακόμη να καθιερωθεί στα μισά κάποιου κατάλληλου ημερολογιακού έτους, χωρίς να διαταραχθεί η αλληλουχία των 7 ημερών της εβδομάδας. Τέτοιο κατάλληλο έτος ήταν το 2000, (όπως είναι και το 2028 καθώς και πολλά άλλα). Συγκεκριμένα η οποιαδήποτε ημερομηνία του έτους αυτού μετά την 31η Αυγούστου ήταν κατάλληλη όπως για παράδειγμα η ακόλουθη: Την 1 Οκτωβρίου του 2000, οπότε το έτος αυτό θα είχαμε μικτό ημερολόγιο. Από 1/1 μέχρι και το Σάββατο 30/9 (274 ημέρες) θα ίσχυε το Γρηγοριανό, ενώ από Κυριακή 1/10 μέχρι το τέλος του έτους θα ίσχυε το Ν.Π.Η. (92 ημέρες) 274+92=366.

Επέλεξα ως παράδειγμα το έτος 2000, διότι παρήλθε πρόσφατα και είναι εύκολο στον οποιονδήποτε να βρει το ημερολόγιο του έτους αυτού.

Τέτοιου είδους ημερομηνίες μπορεί να προτείνει όποιος ενδιαφέρεται σχετικά, βοηθούμενος από ένα εγχειρίδιο (βιβλιαράκι) το οποίο εξέδωσα για το σκοπό αυτό με το τίτλο «ΔΙΑΡΚΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ» Β? ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1999 και θα μπορούσα να το χαρίσω στον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

Επειδή ο όρος "παγκόσμιο" παραπέμπει στην "παγκοσμιοποίηση", προτείνω το ημερολογιακό αυτό σύστημα να ονομασθεί "Σύγχρονη ημερολογιακή μεταρρύθμιση". Προτείνω και μία ασήμαντη μικροαλλαγή: η λευκή ημέρα να έχει και δεύτερο όνομα. Να ονομάζεται και διστριακοστή.

Βιβλιογραφία

1. Encyclopedia International Grolier, New York, 1971.
2. Parise: The book of Calendars, New York, 1982.
3. Θεοδοσίου-Δανέζης: Η οδύσσεια των ημερολογίων. Εκδόσεις Δίαυλος,
    Αθήνα 1995.
4. Κωτσάκη: Νέοι ορίζοντες στην Αστρονομία, Αθήνα 1977.
5. Κωτσάκη-Χασάπη: Κοσμογραφία Γ? Λυκείου, Ο.Ε.3.Β. 1980.

 Συγγραφέας

Πολυχρόνης Σ. Καραγκιοζίδης
M.Sc Χημικός - Σχολικός Σύμβουλος.
Ακροπόλεως 49 54634 Θεσσαλονίκη
Site: http://www.polkarag.gr E-mail:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2011 15:28  

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

1900

Εντοπίζεται το αίτιο του κίτρινου πυρετού.

Μαθητικο Συνεδριο Πληροφορικης

ΤVSpot Τεχνικού Μουσείου