Φίλοι του Τ.Μ.Θ.

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

ΑΡΧΗ | Δραστηριότητες | Μαθητικό συνέδριο Πληροφοριικής | 12ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

12ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1η Ανακοίνωση

Η Περιφερειακή Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

σε συνεργασία με

το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ)

και το Σωματείο «Φίλοι του Ιδρύματος Κ.Δ.Ε.Μ.Τ. (πρώην Φίλοι Τ.Μ.Θ)»

διοργανώνουν το

12ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

με θεματικούς άξονες: Εφαρμογές για υπολογιστές, έξυπνες συσκευές

και Διαδίκτυο-Εκπαιδευτική Ρομποτική

που θα διεξαχθεί

7-10 Απριλίου 2020

στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου»

ΝΟΗΣΙΣ  - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας

Έγκριση του Υπουργείου Παιδείας  και Θρησκευμάτων

(σχετική άδεια ΥΠΑΙΘ Φ15.1/7914/Δ2  - 21/1/2020)

Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών ? Τομέας Μακεδονίας Θράκης


  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12ου ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ? 1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ?  13/1/2020

http://www.math-syn-pli.gr


 


 

 

 

Α.  Συμμετοχή

Στο συνέδριο έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μαθητές των σχολείων:

?         Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄) και

?          Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

των περιφερειακών ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής με εργασίες που οι ίδιοι θα έχουν εκπονήσει.

Σε πιλοτική εφαρμογή, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής αντιπροσωπευτικών σχολικών μονάδων (Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης) από γειτνιάζουσες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθώς και ελληνικών σχολικών μονάδων του εξωτερικού εφόσον υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον.


Β.  Σκοποί του συνεδρίου είναι :

-    Η ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να ασχοληθούν με μία εργασία με, κατά το δυνατόν,

επιστημονική προσέγγιση και μεθοδολογία.

-  Η ενίσχυση των προσπαθειών διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης
με κύριο άξονα το πεδίο της Πληροφορικής, στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων.

-   Η απόκτηση εμπειριών στις διαδικασίες συμμετοχής σε ένα συνέδριο που θα διεξαχθεί σ? ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου.

-   Η βιωματική εφαρμογή της Πληροφορικής, της Ρομποτικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην πράξη.

-    Η δημιουργία παραδειγμάτων, τεχνικών και καλών πρακτικών για τις επερχόμενες σχολικές χρονιές (για μαθητές και εκπαιδευτικούς).

-   Η εξοικείωση των μαθητών με ψηφιακές τεχνολογίες που διευκολύνουν τη δημιουργία ερευνητικών διαθεματικών εργασιών.


Γ.  Θεματολογία

Το θέμα των εργασιών είναι ελεύθερο και επιλέγεται από τους ίδιους τους μαθητές με τη συνεργασία και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Πληροφορικής του σχολείου τους. Οι εργασίες που θα εκπονηθούν από ένα μαθητή ή ομάδα μαθητών είναι επιθυμητό να έχουν στοιχεία πρωτοτυπίας, διαθεματικότητας και αισθητικής παρουσίασης. Ενδεικτικά, οι εργασίες μπορούν να έχουν τη μορφή:

 • Προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού επιλογής των μαθητών/τριών
 • Εφαρμογής υλοποιημένης σε προγραμματιστικό περιβάλλον για έξυπνες συσκευές
 • Διατάξεων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
 • Mobile Εφαρμογών
 • Web Εφαρμογών
 • Δικτυακών τόπων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών σύννεφου
 • Ψηφιακών εντύπων (Σχολική εφημερίδα, Σχολικό Λεύκωμα, κ.ά.)
 • Κατασκευής τρισδιάστατων μοντέλων
 • 3D Printing (τρισδιάστατη εκτύπωση)
 • Ψηφιακών παιχνιδιών
 • Πολυμεσικών Εφαρμογών
 • Παραγωγής κινουμένων εικόνων με Η/Υ  (Computer Animation)
 • Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων

Οι εργασίες θα συνοδεύονται από κείμενο σύμφωνα με τα πρότυπα που επισυνάπτονται (βλέπε συνημμένα  «Πρότυπο Περιλήψεων»).

Οι εργασίες θα παρουσιασθούν αποκλειστικά από τους ίδιους τους μαθητές - προφορικά ή σε μορφή ηλεκτρονικού poster.  Κάθε  σχολική μονάδα μπορεί να υποβάλλει έως και 5 εργασίες.


Δ. Παράλληλες δράσεις

Στο πλαίσιο του 12ου ΜΣΠ θα υλοποιηθεί και μια σειρά παράλληλων δράσεων όπως

θεματικά εργαστήρια  (workshops) σε επίκαιρα θέματα τεχνολογίας,  καθώς και διαλέξεις.

Το ακριβές περιεχόμενο και πρόγραμμα των παράλληλων δράσεων θα ανακοινωθεί αργότερα.
Τα θεματικά εργαστήρια  (workshops) απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια του συνεδρίου.  Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής θα έχουν την αποκλειστική ευθύνη οργάνωσης τους. Ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλλουν προτάσεις για εισήγηση στα Workshops μπορούν να απευθυνθούν στα email των αντίστοιχων  Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής. (βλέπε ii.Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου)

Μέσα Μαρτίου 2020  θα ανοίξει το σύστημα εγγραφής συμμετοχής σε WorkShops. Οι θέσεις θα διατεθούν βάσει προτεραιότητας της ημερομηνίας εγγραφής.  Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις


E. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες


1η Φάση: Υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος

(κατάθεση περίληψης)

έως και την Παρασκευή 21  Φεβρουαρίου 2020

2η Φάση: Υποβολή εργασιών - Εισηγήσεων

έως και την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020

Επιβεβαίωση Επιλογής ? Ανάρτηση Προγράμματος Συνεδρίου

Τετάρτη 15 Μαρτίου 2020

3η Φάση: Υποβολή υλικού παρουσίασης εργασιών

έως και Πέμπτη 2 Απριλίου 2020


ΣΤ. Υποβολή εργασιών

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος (συνοδευόμενες από σχετική περίληψη) θα υποβάλλονται

ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.math-syn-pli.gr, από τις 20

Ιανουαρίου 2020, που θα ανοίξει και το σύστημα υποβολής.

Οι τελικές παρουσιάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική φόρμα του site του συνεδρίου.

Ζ. Επιτροπές Συνεδρίου  -  (1η Ανακοίνωση)


i) Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή

Προεδρείο:

Αλέξανδρος Κόπτσης,
Περιφερειακός Διευθυντής Π.Ε. & Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

Σιγάλας Μιχαήλ,
Καθηγητής Α.Π.Θ., Πρόεδρος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ

Γκαβέζος Μιχάλης, Πρόεδρος Σωματείου «Φίλοι του Ιδρύματος Κ.Δ.Ε.Μ.Τ» (πρωην Τ.Μ.Θ.), μέλος Δ.Σ.
ΝΟΗΣΙΣ

Κοντονικολάου Θανάσης, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος ΝΟΗΣΙΣ, Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και
Μουσείου Τεχνολογίας

Μπαμπαλώνα Ελένη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής

 

Συντονιστική Γραμματεία:

Παπαευσταθίου Ιωάννης, πρώην Γενικός Γραμματέας Ιδρύματος ΝΟΗΣΙΣ και Φίλων Κ.Δ.Ε.Μ.Τ.

 

Μέλη:

 • Αλεξοπούλου Αλεξάνδρα, Αν. Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Α.Π.Θ.  αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ
 • Αλεξούδα Γεωργία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής
 • Ανανίδου Δήμητρα, Πρώην Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής
 • Εφόπουλος Βασίλειος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής
 • Καρτσιώτης Θεόδωρος, Πρώην Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
 • Kοτίνη Ισαβέλλα, Εκπαιδευτικός ΠΕ86, πρώην Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής
 • Μανουσαρίδης Ζαχαρίας, Εκπαιδευτικός ΠΕ86, πρώην Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
 • Μεϊμαρίδου Δάφνη, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός
 • Μπαμπαλώνα Ελένη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής
 • Ντόζης Αλέξανδρος, Εκπαιδευτικός, Γραμματέας ΔΣ Φίλων Κ.Δ.Ε.Μ.Τ.
 • Παρασκευάς Απόστολος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
 • Σειραδάκης Ιωάννης, Καθηγητής Α.Π.Θ. μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ
 • Στυλιανού Ευάγγελος, Πρώην Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
 • Τζελέπη Σοφία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής
 • Ηλιάδης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86, Τμήμα Μηχανογράφησης Περιφέρειας Εκπαίδευσης
  (συντονιστής Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας)
 • Κωνσταντινίδης Πέτρος, ΠΕ01 Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

ii) Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

Στην Οργανωτική Επιτροπή πέραν των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχουν οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και συντονιστές εκπαιδευτικού έργου Α/θμιας -  Β/θμιας  &  εκπαιδευτικοί. Τέλος θα γίνει πρόσκληση για στελέχωση  προσωπικού τεχνικών πληροφορικής που θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του συνεδρίου (έργο που είχαν αναλάβει στο παρελθόν οι πρώην υπεύθυνοι και τεχνικοί ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας).

Την ευθύνη συντονισμού και οργάνωσης για κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Πληροφορικής (βλ. παρακάτω πίνακα).  Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας  είναι για:

Ανατολική Θεσσαλονίκη  και Χαλκιδική: Αλεξούδα Γεωργία, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δυτική Θεσσαλονίκη:   Τζελέπη Σοφία, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ημαθία, Πέλλα, Πιερία:  Μπαμπαλώνα Ελένη, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Σέρρες, Κιλκίς:    Εφόπουλος Βασίλειος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

iii) Επιστημονική Επιτροπή

Προεδρείο:

Σιγάλας Μιχαήλ, Καθηγητής Α.Π.Θ., Πρόεδρος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ

Αλεξοπούλου Αλεξάνδρα,  Καθηγήτρια Α.Π.Θ., Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ

Μπαμπαλώνα Ελένη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής

Μέλη:

Αλεξούδα Γεωργία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδου ΠΕ86 Πληροφορική

Γκόκος Παναγιώτης, Οικονομολόγος, μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ

Εφόπουλος Βασίλειος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής

Μολοχίδης Αναστάσιος, Επίκ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Οικονόμου Ανδρέας, Επικ. Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ

Πάχτας Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ

Πλειώνης Εμμανουήλ, Καθηγητής Α.Π.Θ.,  μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ

Σαχίνης Ξενοφών, Καθηγητής Α.Π.Θ.,  μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ

Τσιγάνης Κλεομένης, Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ.,  μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ

Τζελέπη Σοφία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής

iv) Ομάδα Υποστήριξης Συνεδρίου

(η ομάδα θα στελεχωθεί κατόπιν υποβολής ενδιαφέροντος μέσα από το site του συνεδρίου)

v) Τεχνική Υποστήριξη Συνεδρίου

Κουκλιάτης Δημήτριος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86

Κουκλιάτης Ιάσωνας, Εκπαιδευτικός ΠΕ86, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Κυργιαφίνης Δημήτριος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Φαναριώτου Άννα, Εκπαιδευτικός

Φούντα Βάλια, Εκπαιδευτικός

(η ομάδα θα στελεχωθεί με επιπλέον προσωπικό κατόπιν υποβολής ενδιαφέροντος μέσα από το site του συνεδρίου)

vi) Γραμματειακή Υποστήριξη Συνεδρίου

 • · Αγγελούδης Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός της Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
 • · Ζήγρα Ευτυχία, Εκπαιδευτικός της Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
 • · Κεχαγιά Ειρήνη, Εκπαιδευτικός της Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
 • · Μπαρμπουνάκη Ελένη, Εκπαιδευτικός της Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ.  Μακεδονίας
 • · Μπουρίδου Θάλεια, Εκπαιδευτικός της Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ.  Μακεδονίας
 • Παλακίδου Χριστίνα, Πρώην Μέλος  Δ.Σ. του σωματείου « Φίλοι του Ιδρύματος Κ.Δ.Ε.Μ.Τ»
 • Παλακίδου Δήμητρα, Εκπαιδευτικός
 • · Πρασσά Χρύσα, Εκπαιδευτικός της Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
 • · Στάικου Κρυσταλλία, Εκπαιδευτικός της Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας


Η.  Επίσημος Δικτυακός Τόπος  Συνεδρίου

http://www.math-syn-pli.gr

Θ.  Δηλώσεις Συμμετοχής

Το συνέδριο μπορούν να το παρακολουθήσουν:

- Όλοι οι μαθητές που συμμετέχουν στις συγγραφικές ομάδες των εργασιών και των posters, καθώς και οι εποπτεύοντες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα είναι και συνοδοί.

- Τμήματα σχολείων, των οποίων μαθητές θα παρουσιάσουν εργασίες.

- Οι καθηγητές Πληροφορικής των περιφερειακών ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας.

- Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ενδιαφέρονται για διαθεματικές προσεγγίσεις με αξιοποίηση της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε. καθώς και μαθητές από σχολεία των περιφερειακών ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας.

-Μαθητές και εκπαιδευτικοί των αντιπροσωπευτικών σχολικών μονάδων από γειτνιάζουσες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εφόσον υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον.

Επισημαίνεται ότι η μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μαθητών είναι η έγγραφη συναίνεση των γονέων-κηδεμόνων τους, αφού προηγουμένως ενημερωθούν σχετικά από το Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας. Σε κάθε περίπτωση, θα τηρηθεί η κείμενη νομοθεσία που αναφέρεται στην ασφαλή μετακίνηση των μαθητών.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο συνέδριο θα καθορισθεί από το σύνολο δηλώσεων συμμετοχής.

Για την οργανωτική επιτροπή:

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης

Κεντρικής Μακεδονίας

Αλέξανδρος Κόπτσης


Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 23 Μάιος 2020 13:21  

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

1932

Εφευρίσκεται το υλικό πολαρόϊντ.

Μαθητικο Συνεδριο Πληροφορικης

ΤVSpot Τεχνικού Μουσείου